Banícka krčma, Špania Dolina

Grundinformationen

  • Quelle: SACR

Links