Trasu označuje čierna veža s tromi oknami na žltom podklade

Grundinformationen

  • Quelle: SACR

Links