Pred rekonštrukciou – vnútorné nádvorie (2009)

Grundinformationen

  • Quelle: Hotel The Grand Vígľaš

Links