Cyklotúra prielomom Popradu (Ľubovnianska vrchovina)

Stará Ľubovňa - Mníšek nad Popradom - Malý Lipník - Plavnica - Stará Ľubovňa (51 km)

Poloha: Ľubovnianska vrchovina
Región: Tatranský

Východiskový a cieľový bod: Stará Ľubovňa, stanica SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Stará Ľubovňa
Trasa: Stará Ľubovňa - Mníšek nad Popradom (15 m) - Malý Lipník (16 km) - Plavnica - (8 km) - Stará Ľubovňa (12 km)
Mapa: Tatry - Spiš - Zamagurie, 1:100 000 (list 3), VKÚ a. s., Harmanec.

Opis trasy: Trasa vedie známym prielomom rieky Poprad, ktorá súčasne tvorí hranicu s Poľskom. Profil je pomerne náročný a stúpaniu sa cykloturisti nevyhnú dokonca ani v prielome Popradu. Približne 6 km dlhý úsek vedie po neasfaltovanej, ale aj pre cestné bicykle zjazdnej ceste.
Spája návštevu centra severného Spiša - mesta Stará Ľubovňa s Ľubovnianskym hradom a múzeom v prírode s prielomom rieky Poprad a prírodnou atrakciou Haligovské skaly.