Cyklotúra okolo Slovenského raja

Spišská Nová Ves - Spišský Štvrtok - križovatka pri Mýte - križovatka s cestou č. 67 - križovatka nad Dobšinou - sedlo Grajnár - Spišská Nová Ves (74 km)

Poloha: Slovenský raj
Región: Spišský

Východiskový a cieľový bod: Spišská Nová Ves, stanica SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Spišská Nová Ves
Trasa: Spišská Nová Ves - Spišský Štvrtok (12 km) - križovatka pri Mýte (6,5 km) - križovatka s cestou č. 67 (20 km) - križovatka nad Dobšinou (7 km) - sedlo Grajnár (14 km) - Spišská Nová Ves (14,5 km)
Mapa: Tatry - Spiš - Zamagurie, 1:100 000 (list 3), VKÚ a. s., Harmanec.

Opis trasy: Trasa vedie okolím Národného parku Slovenský raj, na úseku asi 30 km ním aj prechádza. Je pomerne členitá, sú na nej dve náročnejšie stúpania. Väčšina trasy vedie lesnatou krajinou. Je bez problémov zjazdná cestnými bicyklami.
Spája návštevu centra južného Spiša - mesta Spišská Nová Ves,  Národného parku Slovenský raj (s početnými tiesňavami) a Dobšinskej ľadovej jaskyne, ktorá je zapísaná do Zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama