Cyklotúra okolo pohoria Burda (Podunajská nížina a Burda)

Štúrovo - Kamenica nad Hronom - Chľaba - Leľa - Štúrovo (30,5 km)

Poloha: Podunajská nížina a Burda
Región: Podunajský

Východiskový a cieľový bod: Štúrovo, zastávka SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Nové Zámky
Trasa: Štúrovo - Kamenica nad Hronom (5 km) - Chľaba (7,5 km) - Leľa (7 km) - Štúrovo (11 km)
Mapa: Pohronie, mierka 1:100 000 (list 8), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Nenáročná a zaujímavá trasa prielomovými dolinami Dunaja a Ipľa. Okolitá krajina jej vtláča skôr horský ako nížinný charakter. Sčasti vedie aj po lesných cestách, ktoré môžu byť po silných dažďoch ťažšie zjazdné pre cestné bicykle. 
Trasa vedie k Vyšehradskej bráne, prielomovému a krajinársky pôsobivému úseku Dunaja, ktorý si tu preráža cestu pohorím Burda na slovenskej strane a pohoriami Börzsöny a Visegrádi hégység na maďarskej strane. Pohorie Burda je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Kováčovské kopce. Ide o botanicky mimoriadne cenné územie, preto prísne dodržiavame pokyny o pohybe v chránených územiach.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama