Jedinečný folklór a ľudové tradície

Ľudia na Slovensku už od nepamäti žili v súlade s prírodou, v úcte a pokore voči svojim predkom, zvykom a tradíciám, od čoho sa odvíjal aj vtedajší spôsob života, ľudová kultúra alebo folklór. Mnohé jedinečné zvyklosti ľudových tradícií sa zachovali dodnes, či už v podobe ľudovej architektúry, hudby, spevu a tanca, jedinečných zvykov, alebo ľudovej tvorby a remesiel.