Malá krajina, no s 9 národnými parkmi

Chceš objaviť nádherné a výnimočné zákutia slovenskej prírody? Svojou mnohotvárnosťou si ťa určite získa. Slovensko to nie sú to len najmenšie veľhory na svete Tatry, najrozsiahlejšie krasové územie v strednej Európe, civilizáciou nedotknuté pralesy, ale aj fascinujúce a neobyčajné zážitky z návštevy deviatich národných parkov.

Najstarší z nich je Tatranský národný park reprezentuje nádherná vysokohorská kvetinka plesnivec alpínsky a jeden z najvzácnejších endemitov, kamzík tatranský.

Príťažlivú krajinu krasových planín, tiesňav a vodopádov chráni Národný park Slovenský raj.

Divokú horskú krajinu Národného parku Muránska planina s bohatým zastúpením chránených druhov rastlín a živočíchov môžu návštevníci pozorovať z chrbta špeciálneho plemena koňa – hucula.

Najväčším krasovým územím v Strednej Európe je Národný park Slovenský kras s výskytom viac ako 1000 jaskýň a priepastí, z ktorých boli niektoré zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Krásnu prírodnú scenériu rozlohou najmenšieho parku Pieniny môžeš obdivovať z drevených pltí počas plavby po pohraničnej rieke Dunajec.

V Národnom parku Poloniny sa nachádzajú výnimočné karpatské bukové pralesy zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Zaujímavosťou tohto územia je aj „Park tmavej oblohy“, ktorý predstavuje z pohľadu svetelného znečistenia najtmavšiu oblasť na Slovensku.

 • Tatranský národný park

  Najstarším národným parkom na Slovensku je Tatranský národný park (TANAP) vyhlásený už v roku 1949 na severe Slovenska. Zahŕňa vysokohorskú oblasť Tatier a je v európskom meradle jedinečný ochranou flóry a fauny v najvyšších európskych veľhorách ležiacich severne od Álp.
  Viac
 • Národný park Nízke Tatry

  Národný park Nízke Tatry (NAPANT) je najrozľahlejší slovenský národný park, rozprestierajúci sa na strednom Slovensku. Jeho najväčšou atrakciou sú početné krasové javy s viacerými jaskyňami.
  Viac
 • Národný park Slovenský raj

  Národný park Slovenský raj nachádzajúci sa vo východnej časti Slovenska chráni jednu z najväčších ľadových jaskýň na svete a príťažlivú krajinu krasových planín, tiesňav, vodopádov a jaskýň. Nechýbajú tu ani pozoruhodné pamiatky dokumentujúce najstaršiu históriu osídľovania Spiša a celého Slovenska.
  Viac
 • Pieninský národný park

  Pieninský národný park (PIENAP) je rozlohou najmenší, ale svojou krásou nijako nezaostáva za ostatnými. Je v poradí druhým najstarším parkom a nachádza sa na hraniciach s Poľskom. Preteká ním rieka Dunajec, po ktorej sa dá plaviť na pltiach a obzerať nádhernú scenériu národného parku.
  Viac
 • Národný park Malá Fatra

  Národný park Malá Fatra sa nachádza v najzápadnejšom slovenskom vysokom pohorí. Medzi jeho najväčšie pozoruhodnosti patria tiesňavy, rokliny, skalné štíty, ako aj turisticky atraktívna hrebeňovka.
  Viac
 • Národný park Veľká Fatra

  Národný park Veľká Fatra, ležiaci na strednom Slovensku je typický súvislými lesmi, dlhými dolinami a najväčším náleziskom pôvodného výskytu ihličnatého stromu tisu obyčajného v Európe.
  Viac
 • Národný park Muránska planina

  Národný park Muránska planina s divokou horskou krasovou krajinou a minimálnymi zásahmi človeka sa nachádza na rozhraní stredného a východného Slovenska. Na vysokom brale stoja legendami opradené zrúcaniny hradu Muráň.
  Viac
 • Národný park Slovenský kras

  Národný park Slovenský kras ležiaci na juhu Slovenska pri hraniciach s Maďarskom je najväčším krasovým územím v strednej Európe a má najviac podzemných priestorov (nachádza sa tu 1100 jaskýň a priepastí, ktoré boli zaradené do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO).
  Viac
 • Národný park Poloniny

  Najvýchodnejším slovenským národným parkom je Národný park Poloniny s pôvodnými rozľahlými bukovými a jedľovo-bukovými lesmi a pralesmi Stužica, Rožok a Havešová zapísanými od roku 2007 v Zozname svetového prírodného dedičstva UNESCO.
  Viac