Na Tomášovský výhľad - Slovenský raj

Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, Smižany

GPS: N48°56'53'' E20°29'24''

Čingov - Ďurkovec  - Tomášovský výhľad - Letanovský mlyn - Kláštorská roklina-ústie  - Kláštorisko  - Biely potok-ústie  - Čingov  (5 1/4 hod)

Pohorie: Slovenský raj (NP Slovenský raj)
Región: Spišský

Východiskový bod: Čingov, zastávka SAD, parkovisko, okres Spišská Nová Ves.
Cieľový bod: Čingov, zastávka SAD, parkovisko, okres Spišská Nová Ves.

Časový rozvrh: Čingov - Ďurkovec 1/4 hod. - Tomášovský výhľad 3/4 hod. - Letanovský mlyn 3/4 hod. - Kláštorská roklina-ústie 1 hod. - Kláštorisko 1 hod. - Biely potok-ústie 1 hod. - Čingov 1/2 hod. 
Mapa: Slovenský raj, mierka 1 : 50 000 (list 124), VKÚ, a. s., Harmanec.

Opis trasy: Stredne náročná okružná trasa. Zvýšenú opatrnosť si vyžadujú najmä exponované úseky v Prielome Hornádu a Kláštorskej rokline, ktoré sú zaistené lávkami, mostíkmi, reťazami, stúpadlami a rebríkmi. Ostatná časť túry vedie po pohodlných lesných cestách a chodníkoch. Orientácia je vďaka dobrému značkovaniu jednoduchá. 
Trasa vystupuje na vyhľadávanú skalnú galériu Tomášovského výhľadu. Atraktívny je najmä prechod strednou časťou Prielomu Hornádu a výstup úzkou a romantickou Kláštorskou roklinou do rekreačnej oblasti Kláštorisko.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama