Skvosty ľudovej architektúry

Špecifickým príkladom sakrálneho staviteľstva sú drevené kostoly. Ľudoví stavitelia v nich vyjadrili harmóniu duše človeka s prírodou a snahu odpútať sa od všedného života.

K najstarším patria gotické drevené kostoly (napr. Hervartov, Tvrdošín). K druhému typu patria evanjelické tzv. artikulárne kostoly - (napr. Sv. Kríž, Leštiny, Kežmarok, Hronsek). Stavali sa na základe zákonného článku (tzv. artikuly) cisára Leopolda I. na konci 17. storočia.

Skvostom ľudovej architektúry je aj tretí typ kostolov postavených na východnom Slovensku väčšinou v 18. storočí. Pôvodne boli gréckokatolícke, neskôr niektoré pozmenili na pravoslávne. Dominujú v nich unikátne karpatské ikony, ktoré sú zvyčajne osadené do ikonostasov vyzdobených v štýle baroka a rokoka.

Výnimočnú celosvetovú hodnotu majú drevené kostoly Karpatského oblúka, ktoré boli v roku 2008 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO: rímsko-katolícke kostoly v Hervartove a Tvrdošíne, evanjelické artikulárne kostoly v Kežmarku, Leštinách a Hronseku, kostoly východného obradu v Bodružali, Ladomírovej a Ruskej Bystrej.

Zoznam neobsahuje žiadne objekty