Čipkové sny

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Prievidza

GPS: N48°46'18'' E18°37'41''

Miesto konania: zasadacia miestnosť RKC v Prievidzi

Termín konania: 1.6.2015 - 3.7.2015

Typ podujatia: výstava

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi pripravilo vo svojich priestoroch výstavu, ktorá sa venuje krásnemu remeslu - čipkárstvu.

Výstava sa koná pri príležitosti životného jubilea 70 rokov ľudovej majsterky Boženy Tomanovej z Poruby a je súčasťou programu jubilejného 30. ročníka Hornonitrianskych folklórnych slávností. Predstavuje časť diela tradičnej ľudovoumeleckej tvorby majsterky šitej čipky a sieťovania, ktorá sa tejto práci intenzívne venuje takmer 20 rokov.

Záujem o tradičnú ľudovú kultúru a objavovanie tajomstiev remesla ju priviedol k štúdiu a osvojovaniu si zaujímavých textilných techník. Ako lektorka vie svoje nadobudnuté znalosti pútavo odovzdať svojim záujemcom. Návštevníci remeselných jarmokov, folklórnych slávností majú možnosť stretnúť sa nielen s jej výrobkami ale i s jej predvádzaním tradičných techník šitej čipky, frivolitiek a sieťovania.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v pondelok, 1. júna o 16:00 h v zasadacej miestnosti RKC v Prievidzi.

Web: www.rkcpd.sk