Cineama 2016

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nitra, Nitra

GPS: N48°18'28'' E18°5'16''

Miesto konania: Nitra, Mlyny Cinemas

Termín konania: 3.6.2016 - 5.6.2016

Typ podujatia: TOP podujatie, filmový festival

Národné osvetové centrum je z poverenia Ministerstva kultúry SR vyhlasovateľom a odborným garantom celoštátnej súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA. Túto popoluárnu súťaž organizuje v úzkej spolupráci s organizačným garantom Krajským osvetovým strediskom v Nitre, v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá sa uskutoční v dňoch 3. – 5. júna 2016 v priestoroch kina MLYNY CINEMAS v Nitre.

CINEAMA je trojstupňová postupová súťaž, jediná svojho druhu na Slovensku. Predstavuje najväčšiu koncentráciu slovenskej amatérskej filmovej tvorby a jedinú možnosť jej komplexnej verejnej prezentácie. Autori postupujú so svojimi filmami od okresného cez krajské až po celoštátne kolo. Prvý stupeň súťaže zabezpečili regionálne osvetové strediská, krajské kolá zabezpečili úrady jednotlivých samosprávnych krajov v spolupráci s vybranými regionálnymi osvetovými strediskami. Podujatie CINEAMA nemá jedno stabilné miesto konania, ale sa presúva po celom Slovensku. Po Prešove, Liptovskom Mikuláši, Nových Zámkoch, Bardejove, Žiari nad Hronom, Považskej Bystrici, Piešťanoch, Banskej Bystrici a Bratislave sa presťahovalo do Nitry.

V tomto roku postúpilo do najvyššieho, celoštátneho kola takmer stotridsať súťažných príspevkov od 172 autorov v celkovej dĺžke 881 minút. Najviac ich postúpilo z Trnavského kraja – 23 filmov od 38 autorov, z Banskobystrického a zo Žilinského kraja zaslali zhodne 21 filmov, ale z prvom prípade bolo do ich tvorby zainteresovaných 36 autorov a v druhom len polovica – 18 autorov. Z Košického kraja prišlo 16 filmov od 25 autorov, z Prešovského kraja 14 filmov od 12 autorov, z Bratislavského kraja 13 filmov od 14 autorov, Nitriansky zaslal 12 filmov od 14 autorov a Trenčiansky kraj 9 filmov od 15 autorov.

Do hlavnej súťaže celoštátneho kola CINEAMA vybrala výberová porota 87 filmov od 4 tvorivých skupín a 120 autorov v celkovej dĺžke premietacieho času 576 minút.
Súťažiaci sú rozdelení na tri vekové skupiny: autori do 16 rokov (19 filmov), autori do 21 rokov (26 filmov) a autori nad 21 rokov (42 filmov). V najpočetnejšej skupine autorov nad 21 rokov bude súťaž prebiehať v šiestich kategóriách: dokument (12 filmov), reportáž (6 filmov), experiment (4 filmy), hraný film (8 filmov), animovaný film (1 film), videoklip (6 filmov) a minútový film (5 filmov).

Súťažné filmy budú posudzovať členovia poroty, vysokoškolskí pedagógovia, odborníci z praxe a aktívni filmoví tvorcovia. V rámci podujatia sa uskutoční aj odborný rozborový seminár, kde sa bude hodnotiť umelecká a technická úroveň, adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov, umelecké stvárnenie rôznych autorských zámerov a úroveň ich technického spracovania v jednotlivých súťažných príspevkoch. Usporiadatelia pripravili aj konzultačné stredisko pre individuálne rozhovory a rozbory prinesených diel.
Podujatie bude obohatené o prezentáciu filmov autorov z iných krajín. V rámci nesúťažnej projekcie budú uvedené kolekcie českých filmov a filmy z archívu UNICA, medzinárodnej mimovládnej organizácie pre amatérsky film.

Víťazné slovenské filmy budú premietnuté na českej národnej súťaži Český videosalón, ktorá vyvrcholí 17. – 19. júna 2016 v Ústí nad Orlicí. Zo snímok ocenených na celoštátnej súťaži CINEAMA bude vytvorená kolekcia, ktorá bude reprezentovať Slovensko na najvyššej medzinárodnej súťaži – 78. svetovom kongrese a festivale UNICA, ktorý sa uskutoční v dňoch 19. – 26. augusta 2016 v rumunskej Sučave.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Ceny poskytli Slovenský filmový ústav a Krajské osvetové stredisko v Nitre.

Zdroj: Národné osvetové centrum

Web: www.nocka.sk