Chránené územia Slovenska – Národné parky

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

GPS: N48°27'35'' E18°53'34''

Miesto konania: Mineralogická expozícia – Berggericht, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

Termín konania: 20.4.2016 - 27.5.2016

Typ podujatia: výstava

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica a Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva pozývajú na vernisáž výstavy Chránené územia Slovenska – Národné parky, ktorá sa uskutoční 20. apríla 2016 o 14:00 h vo výstavných priestoroch Mineralogickej expozície  Berggericht, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica.

Výstava je venovaná územnej komplexnej ochrane prírody. Výstava prezentuje územné prírodné klenoty – národné parky Slovenska – formou panelovej prezentácie. Pri jednotlivých národných parkoch je pozornosť venovaná ich krajinárskym hodnotám, rôznym typom biotopov, faune, flóre a pozoruhodnostiam anorganickej prírody.

Vernisáž výstavy: 20. 4. 2016 o 14.00 h

Zdroj: Slovenské banské múzeum, Banská Štiavnica

Web: www.muzeumbs.sk