Budú cnosti v budúcnosti?

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Sabinov, Sabinov

GPS: N49°6'11'' E21°5'46''

Miesto konania: Krajské múzeum v Prešove

Termín konania: 16.3.2016 - 15.4.2016

Typ podujatia: výstava

BUDÚ CNOSTI V BUDÚCNOSTI? Je názov výstavy dvoch mladých umelcov a manželov – Zity Aranyász a Kamila Jurašeka v Krajskom múzeu v Prešove. Naoko jednoduchá slovná hračka v názve má ale hlboký zmysel – úvahy o človeku, jeho deformácii, strata hodnôt, uvoľnenie tradičných noriem a pravidiel …, ktoré umelci stvárňujú každý svojím osobitým videním a spôsobom.

Výstava je prvou spoločnou prezentáciou umelcov v Prešove. Je v tom istá symbolika: tu sa začiatkom roku 2014 prvýkrát stretli, spoznali … a spoznávanie vyústilo do manželstva a dnes už aj rodiny. Ich manželstvo symbolizuje pomyselné spojenie dvoch partnerských miest – Prešova a Nyíregyházy, v širšom kontexte aj Slovenska a Maďarska…

Zdroj: Krajské múzeum v Prešove