Bratislavské hudobné slávnosti

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'29'' E17°6'35''

Miesto konania: Bratislava, Slovenská filharmónia

Termín konania: 28.9.2018 - 14.10.2018

Typ podujatia: TOP podujatie, hudobný festival, koncert, podujatie pre mladých, hudobné podujatie

Spríjemnite si babie leto a skorú jeseň nádhernou hudbou počas 54. ročníka Bratislavských hudobných slávností. V Slovenskej filharmónii sa nimi tento rok môžete tešiť od 28. septembra do 14. októbra.

Bratislavské hudobné slávnosti sú najvýznamnejší a najprestížnejší medzinárodný festival na Slovensku s dlhoročnou tradíciou (1964). Od roku 1973 sú BHS jediným slovenským reprezentantom v Európskej asociácii festivalov EFA so sídlom v Bruseli. Ich súčasťou je Medzinárodná tribúna mladých interpretov New Talent a tiež aj výstava výtvarných diel s hudobnou tematikou.

Hudobný festival je v Bratislave každoročnou prezentáciou umeleckej úrovne popredných hosťujúcich zahraničných orchestrov, dirigentov a sólistov a domácich umelcov v dramaturgicky zaujímavých programoch, v uvádzaní diel, ktoré nie často znejú z koncertných pódií a premiérových opusov. Aj vďaka tomu je jeseň v Bratislave pestrejšia.

Sviatok hudby v Bratislave prezentuje významné slovenské a zahraničné hudobné telesá a sólistov, ako aj slovenskú hudobnú tvorbu. V priebehu dvoch týždňov trvania festivalu sa uskutoční okolo 25 symfonických a komorných koncertov, na ktorých zaznie aj niekoľko slovenských, ale aj svetových premiér diel slovenských a zahraničných skladateľov. Zažiť ich môžete v sídle filharmónie, v Redute. Koncerty si tak budete môcť vychutnať v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie, Malej sále Slovenskej filharmónie či Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie.

Už vyše polstoročia predstavujú Bratislavské hudobné slávnosti ten najväčší sviatok hudby, aký sa každoročne odohráva v slovenskom hlavnom meste. Tradičnosť festivalu sa spája s upozornením na hodnoty, ktoré si často dosiaľ nenašli, alebo len veľmi ťažko nachádzali, cestu na slovenské pódiá. Tiež sa spája s ideou bližšieho pozastavenia sa nad výdobytkami domácej hudobnej tvorby i nad profilom nášho domáceho interpretačného majstrovstva.

V tejto súvislosti treba spomenúť symfonickú tvorbu Bratislavčana Ernő von Dohnányiho, celkom neznámu, a pritom vrcholnú protestantskú tvorbu Jána Levoslava Bellu, málo hrávanú, ale ťažiskovú symfonickú tvorbu Alexandra Moyzesa, podobne neznámu vokálnu tvorbu Štefana Németha-Šamorínskeho, Jána Móryho či Ladislava Stančeka, alebo operu-melodrámu Mareka Piačeka či komornú tvorbu skladateľov všetkých generácií. Tradičný pohľad sa do festivalu navracia v podobe uvádzania osvedčených titulov v podaní domácich aj európskych umelcov.

Bratislava patrí k mestám s bohatou hudobnou tradíciou, jej minulosť je spätá s pobytom významných osobností, ktoré účinkovali v hudobných salónoch šľachtických palácov i meštiackych domov. Bratislavu navštívili najvýznamnejší predstavitelia hudobného klasicizmu, niekoľkokrát tu účinkoval Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, ale aj Ludwig van Beethoven, ktorého Missa Solemnis znela v Dóme svätého Martina, svedka korunovácií uhorských kráľov.

Bratislava, v minulosti Prešporok, Pressburg či Pozsony, bola rodiskom klavírneho virtuóza a skladateľa Johanna Nepomuka Hummela i Franza Schmidta. V meste sa po prvýkrát predstavil hudbymilovnému publiku Franz Liszt, študentské roky tu prežil Béla Bartók i Ernö von Dohnányi, v Bratislave hosťoval vynikajúci klavírny virtuóz Anton Rubinstein.

Po 2. svetovej vojne sa na rozvoji hudobného diania podieľal rad nadšených organizátorov a propagátorov hudobného života, ktorí prispeli k obohateniu hudobného života. Významnú úlohu v ňom zohrali a zohrávajú dve profesionálne orchestrálne telesá Slovenská filharmónia a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, komorné orchestre, zborové telesá, operný a baletný súbor Slovenského národného divadla, spevoherné a muzikálové divadlo. K najvýraznejším kultúrnym udalostiam Slovenska už niekoľko desaťročí patria Bratislavské hudobné slávnosti. Vďaka umeleckej úrovni si získali prestíž aj v rámci európskeho kontextu.

Počas vyše 50-ročnej histórie BHS sa na festivale predstavili významné slovenské orchestre – Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Štátny komorný orchester Žilina, Slovenský komorný orchester, Cappella Istropolitana; komorné telesá Quasars Ensemble, Musica aeterna, Solamente naturali, zaujímavé slovenské kvartetá, predovšetkým Moyzesovo kvarteto a z „mladších“ Mucha Quaret a ďalšie; spevácke zbory Slovenský filharmonický zbor, Spevácky zbor mesta Bratislavy, Spevácky zbor Lúčnica či Bratislavský chlapčenský zbor.

Za vyše polstoročie existencie Bratislavských hudobných slávností účinkovali na festivalových koncertoch desiatky renomovaných zahraničných umelcov a telies, symfonických a komorných orchestrov, vokálnych a inštrumentálnych sólistov. Svojím umením sa prezentovali významní slovenskí dirigenti.

Sem sa jednoducho oplatí zájsť. V ponuke slávností si všetci milovníci hudobného umenia určite nájdu to, čo v hudbe sami vyhľadávajú.

Web: Bratislavské hudobné slávnosti

Videogaléria