Biedermeier

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'25'' E17°6'31''

Miesto konania: Bratislava, Esterházyho palác

Termín konania: 19.6.2015 - 1.11.2015

Typ podujatia: výstava, TOP podujatie

Prijmite pozvanie na výstavu Biedermeier, ktorá bude otvorená 19. júna 2015 v Slovenskej národnej galérii, Esterházyho paláci v Bratislave a potrvá až do 1. novembra 2015.

Návštevník galérie sa prostredníctvom výstavného projektu pod názvom Biedermeier zoznámi s výtvarným materiálom pochádzajúcim z rovnomenného umeleckého obdobia. Časový úsek ohraničený rokmi 1815/1820 – 1848/1860 budú v priestoroch SNG reprezentovať nielen v tom čase obľúbené žánre ako portrét, krajinomaľba, zátišie a žánrové obrázky, ale výstavný repertoár je obohatený aj o drobné úžitkové predmety a nábytok.

Biedermeierovská kultúra bola dôležitým politickým nástrojom na zachovanie sociálnej stability monarchie. Ústredným fenoménom bolo súkromie a domáci život rodiny, ktorý ponúkal vlastný priestor na realizáciu. Z toho dôvodu vznikla snaha skompletizovať a ponúknuť diela zamerané na reprezentačnú kultúru šľachtica, mešťana a formovanie jeho občianskeho priestoru. Zároveň je aj odhalený, v slovenskom prostredí doposiaľ opomínaný, príklon k praktickosti a ku komfortu, ktorý sa prejavil najmä v rámci rozvoja interiérového vybavenia. Tieto tendencie sa môžu chápať ako základ pre neskoršie moderné zmýšľanie v tvorbe interiérových zariadení.

V snahe čo najdokonalejšieho zachytenia a sprostredkovania „atmosféry“ doby biedermeiera ponúkame návštevníkom skutočne výživný tematický okruh. Ten začína politicko-spoločenskou situáciou mierového obdobia v strednej Európe po Viedenskom kongrese cez súdobú cenzúru a centralizmus Viedne až po revolučný rok 1848 a dekádu nasledujúcu po ňom. V rámci súkromného života je reflektované budovanie rodinných väzieb, zbožnosť a sakralita. Citový fenomén je pritom zachytený v dvoch hlavných prejavoch doby, a to v rámci posilnenia viery, ale aj zároveň súkromného citového sveta človeka. Ďalej sa môže návštevník oboznámiť s vyššou aj nižšou spoločnosťou a so vzájomným ovplyvňovaním dobového umeleckého vkusu, rovnako aj s modernizáciou príbytkov, dobovým vnímaním prírody, či už neživej alebo živej, reflektovaným v umení najmä krajinomaľbou či zátiším. Na druhej strane bola pre obdobie biedermeiera podstatná aj modernizácia spoločnosti, nové technické vynálezy (daguerotypia a pod.), rozvoj nových technológií a tvarové riešenia pre dobový dizajn, ako aj téma cestovania a turistiky (vlaková a parná doprava, kúpele, Tatry). Záver tvorí výber zo štedro zachovaného materiálu portrétnej reprezentácie, štylizácie jednotlivých spoločenských vrstiev a sebareprezentácie, ktorý sa prejavil nielen v maliarstve a sochárstve, ale aj v úžitkovom umení. Tieto témy reflektujú aj názvy jednotlivých sekcií výstavy: Medzi empírom a biedermeierom; Od Viedenského kongresu k revolúcii; Každodenný život v období biedermeiera; Citový svet; Pozri sa na mňa; Živá a neživá príroda; Cesty modernizácie.

Výber vystavujúcich autorov:
Franz Eybl, Friedrich von Amerling, Anton Einsle, Jozef Ginovsky, Peter Michal Bohúň, Jozef Božetech Klemens, Vojtech Klimkovics (Klimkovič), Imrich Klimkovics, Štefan Ferenczy, Ladislav Dunajský, Ferdinand von Lütgendorff, Jakub Marastoni, Friedrich Lieder, Ján Rombauer, Jozef Czauczik, Anton Canzi, Ján Erhlinger, Eduard Gurk, Adam Alexander Ehrenreich, Sebastián Majsch a ďalší. Zároveň sú na výstave prezentovaní dizajnéri a návrhári úžitkových predmetov, napríklad Ján Justh z Kežmarku (nábytok), Jozef Oppitz z Košíc (sklo), Ján Hanff tiež z Košíc (zlatník), Matej Rombauer z Prešova (zlatník), Samuel Libay z Banskej Bystrice (zlatník), členovia rodiny Becker z Bratislavy (zlatníci), Anton Thalmer, Ferdinand Hoffmann, Francz Lobmaier (hodinári), ako i predmety stupavskej, kremnickej a košickej kameniny a sklární v Zlatne.

K výstave je pripravená aj samostatná webstránka www.biedermeier.sng.sk. Na platforme nového Webu umenia ponúka výber diel z katalógu a ich prehľad podľa sekcií. Viaceré obrázky diel sú dostupné v pôvodnej veľkosti, k vybraným dielam budú postupne pribúdať texty alebo ďalší obsah.

Zdroj: Slovenská národná galéria

Web: www.sng.sk