Betliarska cyklotúra (Revúcka vrchovina)

Lokalizácia: Košický kraj, okres Rožňava, Rožňava

GPS: N48°39'36'' E20°31'12''

Rožňava - Betliar - Vlachovo-závod - Vyšná Slaná - Brdárka - Roštár - Štítnik - Gemerská Hôrka (61,5 km)

Poloha: Revúcka vrchovina
Región: Gemerský

Východiskový bod: Rožňava, zastávka SAD, stanica ŽSR, parkovisko, okres Rožňava.
Cieľový bod: Gemerská Hôrka, zastávka SAD, parkovisko, okres Rožňava.

Trasa: Rožňava - Betliar (5,5 km) - Vlachovo-závod (16 km) - Vyšná Slaná (5 km) - Brdárka (4 km) - Roštár (9,5 km) - Štítnik (4 km) - Gemerská Hôrka (17,5 km)
Mapa: Tatry - Spiš - Zamagurie, 1:100 000 (list 3), VKÚ a. s., Harmanec.

Opis trasy: Pútavá, stredne náročná trasa bez výrazných stúpaní. Náročné je len krátke strmé stúpanie poľnou cestou z Vyšnej Slanej do sedla Široké pole. Zvýšenú pozornosť treba venovať pomerne frekventovanému úseku štátnej cesty medzi Rožňavou a Vlachovom.
Trasa vedie po Gotickej ceste, na ktorej možno obdivovať vzácne historické  pamiatky (v Betliari kaštieľ Andrássyovcov s veľkým parkom a v Gemerskej Polome evanjelický kostol a staršiu zvonicu). Neskôr trasa smeruje okolo dominantného vrchola Veľký Radzim a pokračuje cez Koceľovce (evanjelický kostol s množstvom nástenných malieb) a Štítnik (gotický evanjelický kostol).

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama