Bardkontakt

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Bardejov, Bardejov

GPS: N49°17'33'' E21°16'35''

Miesto konania: Bardejov

Termín konania: 19.8.2019 - 20.8.2019

Typ podujatia: kongres, konferencia, prednáška, podujatie pre mladých

Jarmočný týždeň v Bardejove už v pondelok odštartuje 27. ročníkom medzinárodnej vedeckej konferencie Bardkontakt týkajúcej sa problematiky mestských pamiatkových centier. „Pamiatky a pamiatkové územia v rozvojových programoch obcí a regiónov“ sú hlavnou témou aktuálneho ročníka.

Vedecká konferencia sa bude konať 19. a 20. augusta v zasadacej miestnosti Mestského zastupiteľstva v budove Mestského úradu metropoly Šariša na Radničnom námestí. Dáva priestor na stretnutia odborníkov zaoberajúcich sa metodickou a výskumnou oblasťou, ako aj projektantov, pracovníkov pamiatkových úradov a samospráv miest. Počas dvojdňovej konferencie vystúpi k danej téme so svojimi príspevkami 23 prednášateľov. Nad týmto podujatím prevzali záštitu Pamiatkový úrad SR  Bratislava a Združenie historických miest a obcí SR so sídlom v Banskej Štiavnici.

Tematické okruhy konferencie

  • výskum a identifikácia hodnôt fasád, ich prezentácia a interpretácia, podmienky  pamiatkovej obnovy (v tom aj: znakové a symbolické významy fasád, farebnosť fasád a výtvarná výzdoba)
  • princípy obnovy fasád moderny, funkcionalizmu a povojnovej výstavby v historických mestách
  • kritické miesta fasád, technické podmienky úspešnej obnovy fasády
  • údržba fasád, reštaurovanie – periodicita, technológie, špecifické nároky (bezpečnosť, grafiti, tieniaca technika, vyložené konštrukcie, iné ...)
  • obnova fasád a znižovanie energetickej náročnosti
  • reprezentácia a reklama v kontexte fasády, osvetlenie fasády
  • dvorové fasády revitalizovaných domov – jednota celku, či priestor pre inováciu? Harmonizácia / regulácia (?) prejavov viacerých vlastníkov
  • prenos skúseností – predstavenie dobrých príkladov obnovy NKP a nehnuteľností v historických jadrách, iných skúseností, podnety, námety na riešenie

Pamiatkový úrad SR spolu s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity Bratislava je odborným garantom odbornej konferencie Problematika mestských pamiatkových centier - konanej periodicky raz ročne počas výstavy Bardkontakt. Organizátorom výstavy a konferencie je mesto Bardejov.

Web: oficiálne stránky mesta