ARS NOVA

Lokalizácia: Košický kraj, Košice

GPS: N48°43'2'' E21°15'12''

Miesto konania: Košice

Termín konania: 26.11.2018 - 29.11.2018

Typ podujatia: TOP podujatie, hudobný festival, koncert, podujatie pre mladých, hudobné podujatie

Život sa skladá z jedinečných okamihov. Štátna filharmónia v Košiciach dáva možnosť zažiť chvíle, v ktorých sa výnimočná hudba spája s emóciami a vytvára priestor, kde s priateľmi možno zakúsiť niečo nové. Objavte aj vy novú podobu súčasnej hudby na festivale súčasného umenia.

Počas koncertov festivalu ARS NOVA, ktoré odznejú v košickom konzervatóriu a v Dome umenia od 26. do 29. novembra, zažijú poslucháči chvíle, v ktorých sa výnimočná hudba spojí s emóciami a ponúkne nové zážitky z originálnej podoby súčasnej hudby.

Dramaturgia koncertov uprednostňuje diela žijúcich skladateľov európskych i mimoeurópskych kultúr a do programov zaraďuje diela skladateľov, ktorí sú spätí s východným Slovenskom. Košické koncertné pódiá poskytujú priestor mladým nadaným interpretom, ktorí tak majú možnosť aj prostredníctvom tohto festivalu etablovať sa v oblasti slovenského koncertného umenia.

Programová koncepcia prezentácie tvorby súčasných najmä slovenských skladateľov, v interpretácii profesionálnych hudobníkov a študentov konzervatórií a hudobných akadémií rešpektuje základné aspekty, ktoré si festival vo svojich počiatkoch vytýčil. Tie by nemali byť diktátom, ale skôr usmerňujú dramatugické smerovanie podujatia a robia ho výnimočným. Festival obohacujú aj nekoncertné činnosti - výstavy výtvarného umenia a muzikologické konferencie, ktoré sa spravidla uskutočňujú každý druhý rok a ich témy sú úzko späté s hudobným životom Košíc.

PROGRAM

26. novembra
17:00 - komorný koncert študentov Konzervatória Košice v Koncertnej sieni konzervatória
28. novembra
17:00 - koncert Hudba 20. a 21. storočia v Koncertnej sieni konzervatória v Košiciach
29. novembra
19:00 - koncerty B cyklu Bartók - Haydn - Bodnár v malej sále Domu umenia

Festival súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE sa vďaka kvalite hudobných produkcií stal dôstojným náprotivkom dvoch významných festivalov pod vedením Štátnej filharmónie Košice - Košickej hudobnej jari a Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola. Návštevnosť uplynulých ročníkov ukazuje, že záujem o aktuálnu hudobnú tvorbu a hudbu 2. polovice 20. storočia v Košiciach z roka na rok narastá.

Zaujímavý festival súčasného umenia, ktorý reprezentuje súčasnú tvorbu v rámci vážnej hudby, bude určite lákavým. Istotne vás očaria komorné a symfonické koncerty, výstavy i možnosť zúčastniť sa muzikologických konferencií. Príďte si vychutnať túto jedinečné atmosféru do hlavného kultúrneho mesta, do Košíc. Toto podujatie je vhodné pre milovníkov vážnej hudby aj pre záujemcov o tento žáner.

Za vznikom Festivalu súčasného umenia ARS NOVA stála myšlienka založiť v Košiciach festival, ktorý by návštevníkom koncertov v rámci jedného komplexného bloku predstavil súčasnú hudbu. Zrodila sa v roku 2000 na košickom konzervatóriu. Od myšlienky k realizácii uplynul rok, kedy sa pod záštitou Hudobnej spoločnosti Hemerkovcov uskutočnil v roku 2001 nultý ročník Festivalu súčasnej európskej hudby, ktorý sa počas svojich dvoch ročníkov konal na začiatku jesene. V roku 2011 sa festival ARS NOVA spojil s festivalom ISCM New Music Days, ktorý organizuje Slovenská sekcia Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú hudbu a ktorý je jednou z aktivít smerujúcich k svetovému festivalu ISCM World New Music Days. Štátna filharmónia Košice ponúkla spoluprácu na dotváraní dramaturgického zámeru festivalu. Z tejto spolupráce sa zrodil Festival súčasného umenia, ktorý získal počas svojho pôsobenia niekoľko podporovateľov, vrátane Košických kultúrnych centier, ktoré sú spoluorganizátorom festivalu od roku 2014. Cieľom projektu ARS NOVA je priniesť fanúšikom klasickej hudby skladby od prevažne európskych autorov a mladých talentov. Štátna filharmónia Košice postupne prebrala na svoje plecia dramaturgiu, produkciu a organizačné zabezpečenie festivalu. Hudobná spoločnosť Hemerkovcov a Konzervatórium Košice sa na príprave festivalu naďalej podieľajú prípravou koncertu, na ktorom sa každoročne predstavia úspešní študenti - nádejní mladí skladatelia a interpreti.

Web: Štátna filharmónia Košice

Videogaléria