Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Bratislava I, Bratislava

GPS: N48°8'25'' E17°6'33''

Miesto konania: Bratislava

Termín konania: 25.1.2018 - 20.5.2018

Typ podujatia: výstava, podujatie pre mladých

Výstava v galerijnom Esterházyho paláci Slovenskej národnej galérie v Bratislave pripomenie dielo Friedricha Weinwurma (1885 – 1942), najvýznamnejšieho predstaviteľa architektonickej avantgardy na Slovensku. Aj v roku 2018 v bratislavských výstavných priestoroch galérie so vstupom zdarma.

Prostredníctvom dokumentácie, literatúry, fotografií a modelov architektonických diel priblíži architektovu predstavu o architektúre novej vecnosti ako „dobe primeranom stavebnom umení". Poukáže na jeho ťažiskovú architektonickú oblasť, kde išlo najmä o formu, prevádzkové a priestorové vzťahy, ale aj o konštrukčnú a technickú stránku architektúry.

Sprítomní osobnosť ľavicovo orientovaného intelektuála pri interpretácii spoločenskej úlohy architektúry. Tá spočívala na riešení bytovej otázky a na témach s ňou súvisiacich, ako bolo postavenie jednotlivca a rodiny v modernej spoločnosti, kolektivizmus, plánovanie, industrializácia a štandardizácia. Tieto témy uplatnil najmä pri navrhovaní obytných súborov Unitas a Nová doba. Vo svojom vyhlásení „Kam vedie nová cesta?" z roku 1931 sa už nevenoval formálnej, konštrukčnej a priestorovej stránke architektúry, ale dotýkal sa takmer výhradne spoločenských súvislostí architektúry. 

Výstava tak sprostredkuje divákovi ideové a výrazové koncepty Weinwurmovho diela a nepriamo nastolí otázku, akou cestou, smerovaním a vnímaním prešla po následných tragických historických udalostiach a spoločenských zmenách slovenská povojnová architektúra.

V roku 2018 je vstup voľný na všetky výstavy v Slovenskej národnej galérii Bratislava

Web: Slovenská národná galéria Bratialava

Videogaléria