Archeopark

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou

GPS: N49°1'34'' E21°29'56''

Súčasťou Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou je nový, "zážitkový" archeopark, ktorý približuje návštevníkom regionálne dejiny až do histórie starej niekoľko tisícročí. 

5 obydlí v archeoparku v Hanušovciach je postavených na základe pôdorysov piatich konkrétnych nálezov z východného Slovenska. Paleoloitický objekt je podľa nálezu z Tibavy, chata z mladšej doby kamennej je replikou nálezu z Košíc, obydlie z mladšej doby bronzovej kopíruje pôdorys domu z Nižného Hrušova, keltský objekt má predlohu na lokalite Zemplín z mladšej doby železnej a slovanský zrubový dom je postavený podľa čiastočne zachyteného pôdorysu objektu zo Skrabského. 
Na obydliach sú predstavené rôzne stavebné techniky - od jednoduchej „jurtovej“ konštrukcie, cez kombináciu zrubovej konštrukcie a výpletu, kolovej konštrukcie so zahĺbenou podlahou i podlahou na úrovni terénu až po masívnu zrubovú konštrukciu. 

Aby sa plán „živého múzea“ naplnil, objekty v arechoparku budú vybavené replikami predpokladaného nábytku, zariadeniami, predmetmi dennej potreby ľudí v minulosti. Pri festivaloch a veľkých podujatiach bude mať každý objekt svojich obyvateľov v podobe figurín párovej rodiny s dieťaťom, ktoré budú odeté v dokonalých replikách odevov z danej doby. Podobné, trochu menej dokonalé odevy si budú môcť požičať aj samotní návštevníci. Odevom premenení na ľudí dôb minulých sa budú môcť návštevníci dotknúť, všetko si skúsiť, poťažkať v ruke, ba s pracovnými náradiami skúsiť aj pracovať. Atmosféru minulosti budú môcť návštevníci zacítiť aj prostredníctvom vôni (pravekej a včasnostredovekej kuchyne), vypočuť si aspoň v náznakoch jej zvuky (archeohudba na replikách pravekých nástrojov). Odvážnejší si budú môcť vyskúšať aj noc v niektorom z obydlí, aby zažili na vlastnej koži život v praveku či včasnom stredoveku. 

Zdroj: Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou