Archeologická potulka v Žiline

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, Žilina

GPS: N49°13'29'' E18°44'33''

Termín konania: 20.9.2015

Typ podujatia: iné podujatie

V nedeľu 20. septembra sa môžete na bicykli vydať po stopách najstarších archeologických nálezísk v Žiline.

Spoločne sa pokúsime nájsť ľalie, symbol kráľov z panovníckeho rodu Anjouovcov, ktoré by sa mali nachádzať na severnej stene svätyne Katedrály. Prejdeme do historického srdca Žiliny, na Mariánske námestie, kde pomocou fotografii z výskumov a použitím vlastnej predstavivosti nazrieme do 13.-15. storočia. Dozvieme sa aké nálezy sa našli na Štúrovej ulici, prečo sa Horný a Dolný val práve takto nazývajú. Vydáme sa po stopách ľudu lužickej kultúry, ktorý tu žil v staršej i mladšej dobe železnej, najrozsiahlejšie sídliská boli aj v polohe Šefranice. Najstarší slovanský objekt sa našiel v polohe Frambor, reprezentuje nielen najstaršie slovanské osídlenie Žiliny, ale celého severného Slovenska.
Cieľom našej archeologickej potulky bude naša najstaršia pamiatka z 13. storočia: Kostol sv. Štefana Kráľa. Dozvieme sa tu aj o Kaplnke Božieho Tela, ktorá sa uvádza v Žilinskej knihe, povieme si niečo o nálezoch, ktoré sa v okolí kostola našli a uvidíme krásne fresky vo vnútri kostola.

Zdroj: TIK mesta Žilina