500 rokov reformácie na Gemeri a v Malohonte

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

GPS: N48°23'3'' E20°1'18''

Miesto konania: Rimavská Sobota

Termín konania: 15.6.2017 - 31.8.2017

Typ podujatia: výstava

500 rokov si pripomíname od začiatku reformácie v roku 1517. Vychádzajúc z humanistických myšlienok ide o päťsto rokov dejín obrody a slobody.

Výstava v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote reflektuje okrúhle výročie a je pripravená z rôznorodých dokumentov. Reformovaná kresťanská cirkev a Evanjelická cirkev augsburského vyznania majú za sebou necelých päť storočí trvajúcu púť.

Zásluha spočíva v tom, že sa stali stúpencami Kalvínových a Lutherových myšlienok, ktoré iniciovali obnovu kresťanskej cirkvi. Reformačné snahy sa začali pred 500 rokmi vystúpením kňaza Martina Luthera proti predávaniu odpustkov dominikánskeho mnícha Jána Tetzela dňa 31. októbra 1517, keď Luther pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu svojich 95 výpovedí proti odpustkom a ďalším cirkevným priestupkom. V Uhorsku sa tieto snahy preukázali koncom roka 1518 a rýchlo získali na popularite.

Web: Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote