2. svätobarborský sprievod

Lokalizácia: Bratislavský kraj, okres Malacky, Marianka

GPS: N48°14'57'' E17°3'44''

Miesto konania: Marianka

Termín konania: 4.12.2015

Typ podujatia: iné podujatie, Vianoce

V Marianke pri Bratislave 4. decembra 2015 sa bude oslavovať svätá Barbora - patrónka baníkov.

Súčasťou podujatia, ktoré je určené pre širokú verejnosť, je komentovaná prehliadka Miniexpozície ťažby a spracovania bridlice v Marianke spojená s ukážkou starých funkčných banských lámp a sprievod ku Kaplnke sv. Barbory so slávnostným príhovorom a položením venca.

Web: www.marianka.eu