(1) MY...

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Myjava, Myjava

GPS: N48°45'22'' E17°34'3''

Miesto konania: SNM – Múzeum SNR, Myjava

Termín konania: 3.11.2016 - 31.1.2017

Typ podujatia: výstava

Jadrom projektu (1) MY ... je spoločná výstava kolektívu umelcov, rôznymi väzbami spätých s brezovsko-myjavským regiónom (rodisko, trvalé alebo prechodné pôsobisko, inšpiračný zdroj a pod.), ktorá sa uskutoční od 3.11.2016 - 31.1.2017.

Výstavy sa zúčastňujú autori z oblasti profesionálneho výtvarného umenia, ktorí sa radia k rozdielnym generačným i žánrovým vrstvám aj k odlišným estetickým koncepciám. Zastúpené sú viaceré vizuálne médiá v nadväznosti na individuálne programy jednotlivých autorov, predovšetkým voľná a užitá grafika, kresba, ilustrácia, fotografia, maľba, kresba, textil a iné. 

Výstava v priamej línii nadväzuje na úvodný nultý ročník podujatia (2012), ktorý vznikol z potreby zmapovať i aktualizovať databázu autorov a následne prezentovať danú kultúrno-spoločenskú sféru v lokálnom prostredí i v širšom kontexte výtvarného diania na Slovensku. V tomto smere projekt pripravil potrebné informačné i technické zázemie ako predpoklad budúcej systematickej práce. Jeho perspektívou je rozvinúť ho do periodickej podoby a realizovať v pravidelných niekoľkoročných intervaloch a v konečnom dôsledku tak obohatiť región so živými folklórnymi väzbami o novú aktuálnu tradíciu. 

Výstavy sa výberom z diela zúčastňujú autori Andrej Augustín, Martin Augustín, Elena Bielčiková, Peter Gála, Adela Galbavá, Jana Hojstričová, Jana Hrčková-Stankovianska, Lýdia Jergušová-Vydarená, Ján Mikulčík, Ľubica Prudilová-Dohnányová, Karol Prudil, Emil Sedlák, Ľubica Sitáková, Katarína Smetanová, Paulína Šramková.

Súčasťou projektu budú sprievodné programy – rozhovory a komentované prehliadky pre širokú verejnosť, vzdelávacie programy pre študentov a žiakov ZUŠ, 1. ročník tematicky zameranej regionálnej súťaže detského výtvarného prejavu „Výtvarná Myjava“.

Zdroj: SNM – Múzeum Slovenských národných rád Myjava

Web: Viac informácií