Zemplínska karička

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Snina, Snina

GPS: N48°59'6'' E22°8'48''

Miesto konania: Snina

Termín konania: 15.12.2017 - 28.2.2018

Typ podujatia: výstava, podujatie pre mladých

Príďte si pozrieť do Sninského kaštieľa súčasné výtvarné umenie mladšej generácie autorov zo zemplínskeho regiónu. Výstavný koncept prezentácie širšej autorskej skupiny má ambíciu predstaviť polyfónickú generačnú výpoveď maliarov spojených spoločným regionálnym kontextom.

Svoju tvorbu jednotliví autori doteraz vo viacerých prípadoch prezentovali na individuálnych výstavách. Toto je prvý raz, keď tvorbu autorov prezentujú verejnosti prostredníctvom kolektívnej prehliadky ako ucelený výstavný výber s jednoznačným regionálnym vymedzením.

Základným cieľom výstavy v Snine bola potreba prezentácie tvorby početnej a talentovanej skupiny maliarov, pochádzajúcich z rôznych častí zemplínskeho regiónu. Do projektu vybraní autori pochádzajú prevažne z absolventov Fakulty výtvarných umení v Košiciach. Slavomír Durkaj, Peter Králik, Tomáš Picha, Radoslav Repický, Boris Sirka, Viliam Slaminka, Marián Straka, Soňa Varcholová, Ján Vasilko, Vladimíra Weiss a Ján Zelinka predstavujú predovšetkým početné pohľady na podoby súčasnej mladšej slovenskej maľby.

Koncipovaný projekt má za svoj cieľ predstaviť tvorbu autorov bez hľadania a formálneho konštruovania nejestvujúcich programových zhôd. Predstavená autorská skladba v pestrosti a osobitosti jednotlivých autorských poetík presvedčivo dokladá umeleckú výraznosť početných talentov, ktoré riadením osudu našli na Zemplíne svoj domov.

Regionálne špecifikum zemplínskeho kraja je spojené s predovšetkým poľnohospodárskym a folklórnym vnímaním jeho prostredia. V tradícii maliarstva Zemplína dominuje predovšetkým maliarska osobnosť Jozef Teodor Mousson alebo maliar tragického osudu Jozef Kornucik. Uvedený výber formuje predovšetkým presvedčenie o talentoch vystavujúcich autorov, na ktoré je súčasná mladá a mladšia zemplínska generácia až prekvapujúco bohatá. Výtvarným názorom voľná vzájomne neprepájaná  skupina maliarov nepredstavuje názorovo konzistentnú programovú skupinu.

Pri obvyklých podobných prehliadkach sa predpokladá nachádzanie a popísanie určitých programových spojitostí a presahov. Platformu výstavného konceptu Zemplínskej karičky predstavuje predovšetkým skutočnosť existencie autorov, reprezentujúcich jedenásť vzájomne diferencovaných modelov súčasného maliarstva a sochárstva.

Vernisáž výstavy súčasného generačne mladšieho výtvarného umenia autorov zemplínskeho regiónu bude v piatok 15. decembra 2017 o 17:00 v spoločenskej miestnosti kaštieľa v Snine. Súčasťou bude recitál Mika Kolesára. Výstava samotná potrvá do 28. februára.

Web: Mestské kultúrne a osvetové stredisko v Snine

Videogaléria