Zádielska cyklotúra (Slovenský kras)

Zádiel - Dvorníky - Turňa nad Bodvou - Hačava - Chata Zádiel - Bôrka - Drnava - Krásnohorské Podhradie - Rožňava (54,5 km)

Poloha: Slovenský kras
Región: Gemerský a Košický

Východiskový bod: Zádiel, zastávka SAD, parkovisko, okres Košice-okolie.
Cieľový bod: Rožňava, zastávka SAD, parkovisko, okres Rožňava.

Trasa: Zádiel - Dvorníky (2 km) - Turňa nad Bodvou (4,5 km)- Hačava (8,5 km) - Chata Zádiel (15,5 km) - Bôrka (4 km) - Drnava (9 km) - Krásnohorské Podhradie (6 km) - Rožňava (5 km)
Mapa: Tatry - Spiš - Zamagurie, 1:100 000 (list 3), VKÚ a. s., Harmanec.

Opis trasy: Náročná, členitá, ale veľmi pekná trasa. V úvode vstupuje z Turnianskej kotliny do Národného parku Slovenský kras. Vystupuje krajinársky veľmi príťažlivou mohutnou krasovou tiesňavou Hájska dolina na Zádielsku planinu. 
Trasa prechádza horným okrajom Zádielskej doliny (sprístupnená len pre pešiu turistiku!) a pokračuje popod  planinu Horný vrch. V závere možno navštíviť historickú dominantu Gemera - hrad Krásna Hôrka a po Gotickej ceste ukončiť trasu v administratívnom centre Gemera - meste Rožňava.

Zdroj: Vydavateľstvo Dajama