Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici predstaví svoje aktivity počas Noci múzeí a galérií

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Považská Bystrica, Považská Bystrica

GPS: N49°7'8'' E18°25'54''

Miesto konania: Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Termín konania: 16.5.2015

Typ podujatia: Noc múzeí a galérií

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici pozýva všetkých na pásmo zaujímavých aktivít, spätých s činnosťou tohto regionálneho múzea.

Program:
„Ako spieva les“ – prírodovedné pásmo venované faune Považia.
„Uhádnite, čo je to?“ – identifikácia zbierkových predmetov etnografického charakteru.
„Krása v dreve ukrytá“ – ukážky rezbárskych dekoratívnych techník.
„Piknik s múzejníkmi“ – ukážky spojené s konzumáciou tradičných slovenských jedál.
„Výprava do histórie Považskej Bystrice“ – prechádzka ku Kaplnke svätej Heleny.
„Kde bolo, tam bolo...“ – čítanie slovenských ľudových rozprávok na dobrú noc.

Deti si môžu priniesť deku alebo karimatku.

Web: www.muzeumpb.sk