Valaská kolonizácia

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Trenčín, Trenčín

GPS: N48°53'39'' E18°2'41''

Miesto konania: Trenčín

Termín konania: 28.2.2017 - 31.8.2017

Typ podujatia: výstava, Noc múzeí a galérií

Horské a podhorské územie Slovenska v prvých storočiach po vzniku Uhorska bolo slabo zaľudnené. Jeho osídľovanie sa riešilo aj príchodom kolonizátorov zo západu, najmä z nemeckého územia, ale aj z východu valaskou a rusínskou kolonizáciou.

Trenčianske múzeumTrenčíne v spolupráci s Vlastivedným múzeomPovažskej Bystrici a s Ovčiarskym múzeomLiptovskom Hrádku pre vás pripravilo výstavu „Valaská kolonizácia ... samostatne a pritom spoločne", ktorá sa venuje tejto tématike z pohľadu pastierskeho obyvateľstva.

Výstava v Kasárňach na Trenčianskom hrade prináša verejnosti prezentáciu kultúrnych vplyvov valaskej kolonizácie v oblasti severozápadného Slovenska a na Morave. Stopy valaskej kolonizácie pretrvali v tradičnej ľudovej architektúre, ľudovom odeve, ľudovej strave, remeslách i v duchovnej kultúre horských a podhorských obcí na oboch stranách hranice.

Príďte si pozrieť originálne predmety zo salašov, medzi ktoré patrí napríklad pastiersky odev, pastierske biče, zdobené pastierske palice, ale aj hudobné nástroje alebo bačovský riad, črpáky alebo veľké varechy.

Výstava prostredníctvom textového, obrazového a trojrozmerného materiálu prezentuje skutočnosť, že hoci valaská kolonizácia prešla viacerými európskymi krajinami, najvýraznejšie kultúrne stopy zanechala na území Slovenska, kde pôvodnú roľnícku kultúru obohatila viacerými charakteristickými znakmi.

Zdroj: Trenčianske múzeum v Trenčíne

Web: Trenčianske múzeum v Trenčíne

Videogaléria