Turci na Slovensku

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Lučenec, Fiľakovo

GPS: N48°16'13'' E19°49'26''

Miesto konania: Fiľakovo

Termín konania: 22.11.2017

Typ podujatia: výstava, podujatie pre deti, prednáška, podujatie pre mladých

Ako sa na Slovensku žilo za čias tureckých vpádov? Akí boli nájazdníci? Kto to boli janičiari? Kedy sa to všetko udialo? A ako to súvisí s Novohradom? Odpovede na tieto otázky pomôže nájsť prednáška o Turkoch na Slovensku v Mestskej knižnici vo Fiľakove 22. novembra.

Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo na november ďalšie literárne podujatie v rámci projektu „Do knižnice nielen pre vedomosti!“, ktorého poslaním je prostredníctvom čitateľských besied a tematických prednášok priblížiť miestnej mládeži tvorbu významných domácich a zahraničných autorov, ako aj činnosť odborníkov pôsobiacich v rôznych vedných disciplínach.

Hosťom fiľakovskej prednášky spojenej s besedou bude tentokrát slovenský historik a autor literatúry faktu, Pavel Dvořák. Ako autor mnohých kníh a  publicistických článkov sa už niekoľko desaťročí zaoberá slovenskou históriou. Výsledkom tejto činnosti je aj knižný cyklus Stopy dávnej minulosti, ktorý je literárnou paralelou rovnomenného televízneho seriálu. Jeho ôsmy diel, ktorý autor predstaví študentom miestnych stredných škôl, nesie názov „Smrť sultána Sulejmana, Slovensko v čase tureckých vojen“. Rozpráva o vstupe Turkov do Uhorského kráľovstva a období tureckej nadvlády za čias sultána Sulejmana.

Web: Hradné múzeum vo Fiľakove

Videogaléria