Toto je múzeum – 75 rokov PMZA

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, Žilina

GPS: N49°14'10'' E18°44'3''

Miesto konania: Žilina

Termín konania: 21.10.2017 - 10.6.2018

Typ podujatia: výstava, podujatie pre mladých

Považské múzeum oslavuje fantastických 75 rokov, preto sa v ňom poohliadli za minulosťou a v priestoroch Budatínskeho hradu v Žiline pripravili výstavu, ktorá má za cieľ návštevníkom priblížiť históriu vývoja. Výstavu slávnostne otvoria v sobotu 21. októbra počas siedmeho ročníka obľúbeného Budatínskeho rínku.

Retrospektívna výstava „Toto je múzeum_75 rokov PMZA“ k 75. výročiu založenia múzea pútavým spôsobom pripomína viacero významných osobností múzea a ponúka možnosť spoznať zblízka zákulisie múzejnej práce. 

Prostredníctvom siedmich zastavení v 75-ročnom živote múzea približuje históriu múzea v celej šírke jeho pôsobenia a dá možnosť spoznať všetky hlavné múzejné odborné činnosti - zbierkotvornú, evidenčnú a katalogizačnú, konzervátorskú, expozičnú, výskumnú i publikačnú. Priestor dostanú všetky múzejné zbierkové fondy, odborná knižnica a rozsiahly fotoarchív.
 
Zrod múzea vyžadoval od jeho zakladateľov veľa oduševnenia a vytrvalosti. Výstava pripomína viacero významných osobností, ktoré svojou činnosťou zanechali výrazné stopy pri budovaní zbierkového fondu a vedomostného systému Považského múzea. Príkladným je v tomto smere príbeh Vlasty Kristenovej, historičky a riaditeľky Považského múzea, ktorý začína po presťahovaní Múzea Žiliny a okolia do Budatínskeho hradu v roku 1954. V tom roku bola jedinou zamestnankyňou múzea a spravovala 1462 zbierkových predmetov. V čase odchodu do dôchodku, o 18 rokov neskôr, mal kolektív múzea 17 pracovníkov a vyše 14 000 kusov zbierok. Vlastivedný zborník múzea, ktorého 1. číslo zostavila Vlasta Kristenová v roku 1957, patrí k najstarším vydávaným periodikám s vlastivedným zameraním na Slovensku. V súčasnosti pozostáva zbierkový fond Považského múzea z vyše 151 000 zbierkových predmetov v 10 odborných sekciách (archeológia, história, etnológia, umenie, numizmatika, drotárstvo, doprava, geológia, botanika a zoológia).

Návštevník výstavy bude mať možnosť spoznať zblízka zákulisie múzejnej práce. Sprostredkuje mu to napríklad nahliadnutie do konzervátorskej dielne a do pracovne preparátora, kde uvidí rôzne typy zoologických preparátov. Osobne si môže vyskúšať prácu dokumentátora múzejných zbierok alebo objavovať tajomstvá botanickej kartotéky. Dioráma venovaná archeológovi Antonovi Petrovskému-Šichmanovi zas predstaví nezastupiteľnú úlohu výskumu v teréne pri získavaní cenných artefaktov z našej histórie. Prostredníctvom fotografií sa naskytne príležitosť nahliadnuť do už strateného sveta najvýznamnejších expozícií a výstav Považského múzea, ktoré sa počas jeho 75-ročnej existencie inštalovali v objektoch v jeho správe – v Budatínskom hrade, v kaštieli v Krasňanoch, na hrade Strečno, v Radenovom dome a dome č. 42 v Čičmanoch, v Terchovej a v Sobášnom paláci v Bytči.

Výstava je prístupná verejnosti bezplatne od utorka do nedele v čase od 09:00 do 17:00 v miestnosti pod terasou, oproti kaplnke. Príďte si do Žiliny na Budatín vychutnať trochu nedávnej histórie, užiť príjemnú atmosféru a osláviť tak 75. výročie založenia Považského múzea.

Web: Považské múzeum v Žiline

Videogaléria