Symfónia pre 5 zmyslov

Lokalizácia: Košický kraj, okres Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves

GPS: N48°56'39'' E20°33'55''

Miesto konania: Spišská Nová Ves

Termín konania: 5.4.2017 - 30.7.2017

Typ podujatia: výstava, Noc múzeí a galérií

Prvá a posledná repríza unikátneho projektu v autorskej koncepcii Mgr. Martiny Martincovej spája interpretačné a edukačné. Výstava v Galérii umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi uvádza maliarske diela súčasných mladých umelcov – absolventov Csudaiovho ateliéru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave: Michala Czinegeho (SK/FIN), Jakuba Hvězdu (CZ) a Patrície Koyšovej (SK).

Pre ich tvorbu je charakteristická  abstraktno-gestická poloha maľby a figuratívna maľba s presahmi do abstrakcie. I keď umelci pracujú s rovnakým výtvarným médiom, využívajú odlišné maliarske postupy, techniky, výtvarný jazyk a myslenie vôbec. Výstava poukazuje na rozmanité polohy práce s maliarskym médiom a úzke prepojenie vnímania „produktov umenia“ našimi zmyslami.

Funkciu kontaktného, spájacieho článku medzi vystavenými dielami a našimi zmyslami preberajú tematicky členené a priamo v expozícií umiestnené interaktívne zmyslové pomôcky. Za ich pomoci má divák možnosť rozvíjať nielen motorické a pamäťové zručnosti, ale cez nadobudnuté senzitívne vnemy nachádzať zmyslové ekvivalenty k daným maľbám.

Výstava je jedinou reprízou projektu Stredoslovenskej galérieBanskej Bystrici z roku 2016, ktorý realizovala k 60. výročiu svojho vzniku s cieľom oživiť tradíciu tzv. edukačných výstav. V Galérii umelcov Spiša je uvedená v rámci výstavného cyklu "Téma" vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

„Edukačno-prezentačná výstava ponúka jeden z návodov, ako môžeme na takéto „produkty umenia“ nazerať, dekódovať ich a spoznávať práve cez naše zmysly, zmyslové impresie, pocity a asociácie. Paralelne pojednáva o tom, akú má výtvarné dielo v dnešnej dobe schopnosť plnohodnotne aktivovať naše podnetmi presýtené a otupované zmysly, pričom následne v nás utvára kvalitatívnu zmyslovú skúsenosť a zanecháva senzorickú stopu,“ vysvetľuje kurátorka výstavy Martina Martincová. "Zrak, čuch, chuť, hmat, sluch. Päť základných zmyslov, prostredníctvom ktorých sa dennodenne oboznamujeme nielen s prostredím okolo nás, no za pomoci nich sme schopní vnímať a spoznávať aj výtvarné diela. Vonkajšími zmyslami vnímame, preciťujeme, poznávame ich vonkajšiu podobu, pričom vnútornou, zmyslovou skúsenosťou a predstavivosťou sme schopní zase diela prijímať a preniknúť pod ich povrch. Prostredníctvom farebnej a kompozičnej skladby v nich dokážeme nachádzať a odkrývať rozmanité zvuky, melódie, rytmus, identifikovať  vône, chute, ako i pomenovať  štruktúry a charakteristické vlastnosti jednotlivých materiálov."

Zdroj: Galéria umelcov Spiša

Web: Galéria umelcov Spiša