Svetový deň sprievodcov 2015

Svetová federácia asociácií turistických sprievodcov (WFTGA) vyhlásila v roku 1987 prvý krát Svetový deň sprievodcov. V roku 2015 si môžete toto podujatie užiť 21. februára. V mnohých mestách Slovenska sa môžete tento víkend zúčastniť prehliadok zadarmo.

V Bratislave sa v môžete vydať v sobotu o 11.00 hod. po stopách slávnych hudobníkov (Hudobná Bratislava). V nedeľu o 11.00 hod. sa uskutoční tematická vychádzka venovaná 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra, o 14.00 hod. spoznáte Veže Starého mesta. Bližšie informácie nájdete v sekcii Súbory na stiahnutie pod článkom.

V Malackách vás bezplatná prehliadka zavedie do galérie MCK, Múzea Michala Tillnera, krýpt a kaštieľa. Stretnutie je pred farským kostolom Najsvätejšej Trojice v sobotu o 14.00 hod. 

V
Skalici budú v sobotu sprístupnené aj tie pamiatky, ktoré bývajú bežne skryté očiam verejnosti.

Trnava má pre vás pripravené bezplatné prehliadky mesta o 15.00, 16.30 a 18.00 hod., miesto stretnutia je TIC Regiónu Tirnavia na Trojičnom námestí 1. Okrem prehliadok môžete využiť zľavnené vstupy na Mestskú vežu. Bližšie informácie nájdete v priloženom obrázku.

Do Nitry sa vyberte na prehliadku Po stopách nitrianskych legiend (14.00 hod. na Štefánikovom námestí 1), či za Tajomstvami nitrianskej Kalvárie (15.00 hod. pred budovou Misijného múzea). Na obidve prehliadky je nutné sa vopred nahlásiť. Bližšie informácie nájdete v priloženom obrázku a na webe Nitrianskeho informačného systému.

V Banskej Bystrici sa vyberte za literatúrou a hudbou so sprievodcom do Župného domu, za Sládkovičovou Marínou, či za životmi spisovateľov do Radnice. Nudiť sa však nebudú ani deti! Bližšie informácie nájdete v priloženom obrázku.

Liptovský Mikuláš ponúka bezplatne novú prehliadkovú trasu už v piatok o 15.00 hod. Uvidíte to najtradičnejšie, čo k Liptovskému Mikulášu patrí. Súčasťou prehliadky je ochutnávka tradičných farmárskych bio syrov a likérov, ako aj vstup do Múzea Janka Kráľa - expozície jedálne továrnika Pavla Žuffu a garbiarskej dielne. Bližšie informácie nájdete v sekcii Súbory na stiahnutie pod článkom.

Košice ponúkajú štyri bezplatné prehliadky mesta so začiatkom v sobotu o 10.30 hod. pred Návštevníckym centrom Košice, na Hlavnej ulici 59. Témami prehliadok sú Židovské Košice, Relikvie a pútnik v Košiciach, Najkrajšie skvosty Košíc a Dóm sv. Alžbety.

V Prešove počas prehliadky objavíte miestne sochy a súsošia.

Ak vás zaujíma ako objemný je prepis normálnej, centimeter širokej, knihy do Braillovho písma, vyberte sa na Potulky Levočou.

V Bardejove sa o 14.00 hod uskutoční bezplatná prehliadka mesta a pamätníka holokaustu s hosťom Pavlom Hudákom. Štart je pri turisticko-informačnej kancelárii na Radničnom námestí.