Svätci a svätice vo výtvarnom umení

Lokalizácia: Prešovský kraj, okres Humenné, Humenné

GPS: N48°56'20'' E21°54'26''

Miesto konania: Humenné

Termín konania: 7.12.2017 - 25.1.2018

Typ podujatia: náboženské podujatie, Vianoce, výstava, podujatie pre mladých

Vihorlatské múzeum v Humennom ako súčasť svojho projektu Vianoce v múzeu pripravilo pre širokú verejnosť výstavu o svätcoch a sväticiach. Tvoria ju maľby, cechové zástavy, grafika, ikony a drevorezby. Výstava prevažne zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove bude v galerijných priestoroch prístupná od 7. decembra 2017 do 25. januára 2018.

Súbor takmer štyroch desiatok rezbárskych, maliarskych a grafických diel s náboženskou tematikou zobrazuje najznámejších kresťanských svätcov a svätice. Diela znázorňujúce významné biblické postavy a svätcov pochádzajú z obdobia 16. až 20. storočia. Najvzácnejším a najstarším dielom je zobrazenie svätej Agnesy Rímskej z prvej polovice 16. storočia.

Vyobrazenie svätej Agnesy Rímskej temperou na dreve vznikla v rokoch 1520 − 1530 a pôvodne pochádza z krídlového oltára v Kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Plavči. Svojím veľkorozmerným formátom upúta dielo známeho autora Mikuláša Jordána s vyobrazením svätého Petra a cirkevné obojstranné cechové zástavy z 19. storočia, napríklad s vyobrazením svätého Vendelína od známeho umelca Vojtecha Klimkoviča.

K zaujímavým exponátom výstavy patrí aj grafický list − ikona svätého Mikuláša z Myry z obdobia rokov 1730 − 1750 a ikona na dreve svätých Barnabáša a Bartolomeja z obdobia rokov 1830 − 1850 od neznámeho autora. Súčasťou výstavy je vzácna kolekcia sakrálnych rezbárskych diel. K najstarším patrí drevorezba Veľkňaza Árona z druhej polovice 17. storočia. Výstavu dopĺňajú exponáty pochádzajúce zo zbierkového fondu Vihorlatského múzea v Humennom a Krajského múzea v Prešove. Sprievodná textová časť výstavy dokumentuje životné osudy jednotlivých svätých. V ich skutkoch sa v rámci ponúkanej výstavy odráža adventné posolstvo harmónie pre súčasníkov.

Výstava najviac čerpá zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove, konkrétne ide o 28 diel. Tie dopĺňa šesť malieb z Vihorlatského múzea v Humennom a tri exponáty pochádzajú z Krajského múzea v Prešove. Rozmermi najväčším je olejomaľba na plátne znázorňujúca pokánie apoštola Petra po zapretí Krista. Najmenším dielom je olej na plechu predstavujúci výjav, pri ktorom kráľ Štefan odovzdáva Uhorsko pod ochranu Panne Márii. Zobrazenia znázorňujú aj veľkňaza Árona, svätého Františka z Assisi, svätú Kláru či svätého Floriána, ale aj Jána Krstiteľa.

Najvzácnejším a najstarším dielom je zobrazenie svätej Agnesy Rímskej z prvej polovice 16. storočia. Ide o časť krídlového oltára z kostola v Plavči. Ostatné exponáty pochádzajú z chrámov v severovýchodnej časti Slovenska, napríklad z Tarnova, Koprivnice či Osikova, väčšina z nich je však z Bardejova. Významnými dielami sú ešte cirkevné cechové zástavy, ktorých autorom je napríklad veľmi známy košický maliar a zakladateľ Východoslovenského múzea v Košiciach Vojtech Klimkovič. Sú obojstranné a len nedávno ich objavili v Bazilike svätého Egídia v Bardejove. Z významných autorov majú návštevníci Vihorlatského múzea v Humennom ešte možnosť vidieť diela od Konráda Švestku, Mikuláša Jordána či Maxa Kurtha.

Web: Vihorlatské múzeum v Humennom