Staré - Nové

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

GPS: N48°22'52'' E20°1'10''

Miesto konania: Rimavská Sobota

Termín konania: 6.3.2017 - 22.4.2017

Typ podujatia: výstava

Staré fototechniky v novom experimente v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej. Výstava uvádza autorské profily 8 etablovaných fotografov verzus výbery experimentálnych diel domácich a zahraničných autorov z archívu Domu fotografie (foto-plastiky, fotogravúry, tlače na rôzne povrchy, recyklácia a pod.), z archívu Školy kreatívnej fotografie pri Krakovskej umeleckej škole v Poľsku a ukážky experimentálnych postupov formou slide-show z Katedry fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave.  Výstavy Mestskej galérie Rimavská Sobota z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mestská galéria Rimavská Sobota v spolupráci s Domom fotografie a Galériou umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja pozývajú na výstavu:

STARÉ – NOVÉ / OLD – NEW

Tomáš Agat Blonski (PL) – Katarína Hudačinová – Robo Kočan – Gabriel Kosmály – Víťa Krejčí (CZ) – Jaroslav Malík (CZ) – Jozef Sedlák – Jirka Šigut (CZ) – z archívu Domu fotografie – gumotlače KSA.edu.pl (PL) – experiment VŠVU.sk


Projekt Staré – Nové v kurátorskej koncepcii Lucie Benickej interpretuje staré fototechniky v novom experimente, ako aj recykláciu materiálu "starého na nové". Výstava uvádza autorské profily ôsmych etablovaných fotografov versus výbery experimentálnych diel viacerých domácich a zahraničných autorov z archívu Domu fotografie (foto-plastiky, fotogravúry, tlače na rôzne povrchy, recyklácia a pod.), z archívu Školy kreatívnej fotografie pri Krakovskej umeleckej škole v Poľsku (výber gumotlačí) a ukážky formou slide-show z experimentálnych postupov na Katedre fotografie a nových médií VŠVU v Bratislave.

Autorka a kurátorka výstavy Mgr. Lucia Benická hovorí:
"V celkovom objeme cca 100 vybraných fotografických diel  od 31 autorov zo 6 krajín (Slovensko, Česko, Poľsko, Rusko, USA, Veľká Británia) je výstava ojedinelou konfrontáciou práce s "chémiou", ako aj s novými technologickými postupmi, nadväzujúcimi na staré fototechniky a autorské experimenty s materiálom. Fascinujúce sú diela, realizo-vané autentickými autorskými technikami, napríklad v tvorbe Gabriela Kosmályho, Víťa Krejčího (štruktáže) alebo Jirka Šiguta ("naturálne" odtlačky). Camera obscura, fotogramy a  rôzne formy experimentov nájdeme v dielach Tomáša Agata Błońskeho, Kataríny Hudačinovej, Roba Kočana, Jaroslava Malíka a Jozefa Sedláka. Pozoruhodné sú experimenty v dielach z archívu Domu fotografie, ktoré prezentujú fotografie a objekty od 17 autorov z rôznych krajín:  Denis Davidov, Małgorzata Duśko, David Koronthály, Wojciech Korzonek, Marcin Materniak, Patrícia Matiová, Anna Mazur, Ivo Miko, Katarzyna Nowak, Krzysztof Olszewski, Natalia Reznik, Anne Wood Shirley, Marián Švorc, Edina Ester Valentová, Marta Veintour, Martin Wolek. Osobitne spomeniem fotografické plastiky – "knihy" americkej autorky Suzanne Pastor, ktorá sa skoro desať rokov podieľala na lektorovaní fotografických dielní Domu fotografie.

Na výstave je zastúpená aj Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave ukážkami experimentálnych diel šiestich autorov zo Slovenska a Poľska formou kolektívnych, či individuálnych diel: Magdalena Przybylowska, Oto Skalický, Zuzana Pustaiová, projekt Cibuľa: Ivana Ďurkáčová, Ján Skaličan, Ľuboš Kotlár." Výstavný projekt z produkcie Domu fotografie pod názvom  Staré – Nové je realizovaný v rámci dvadsať-ročnice Domu fotografie ( 1996 – 2016) a vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia.

Výstava sprístupnená v termíne 6. 3. 2017 – 22. 4. 2017 v Mestskej galérii Rimavská Sobota na Hlavnom námestí 5.

Autorka a kurátorka projektu: Mgr. Lucia Benická

Odborná spolupráca: Mgr. Ivana Lojan Pástorová – DF, Mgr. Lenka Králová – GUS

Grafika: Mgr. art. Ivana Betková

Produkcia projektu: Dom fotografie, o.z. v spolupráci s Galériou umelcov Spiša – kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja a Mestskou galériou Rimavská Sobota

Zdroj: Mestská galéria Rimavská Sobota

Web: Mestská galéria Rimavská Sobota