Špaňodolinský šachtág

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Špania Dolina

GPS: N48°48'27'' E19°8'2''

Miesto konania: Špania Dolina

Termín konania: 25.11.2018

Typ podujatia: náboženské podujatie, podujatie pre deti, podujatie pre mladých, TIP

Železom som bol, meďou som sa stal, zlato ma kryje... Aj táto riekanka odkazuje na nesmierne kultúrne bohatstvo až rozprávkovo peknej Španej Doliny, ktorej sláva sa nerozlučne spája s jedným ušľachtilým kovom.

Thurzovsko-fuggerovská spoločnosť tu v rokoch 1494 až 1546 vytvorila najväčší podnik na ťažbu, spracovanie a export medi v Európe. Od 15. až do 17. storočia sa špaňodolinská meď stala najvýznamnejším činiteľom na svetových trhoch. Bola základom mincovníctva v Kremnici a vyvážala sa nielen do celej Európy, ale aj do Severnej a Južnej Ameriky, ba aj do Indie a do Číny.

Mesto na rozhraní Nízkych Tatier a Veľkej Fatry len 11 kilometrov od Banskej Bystrice, kedysi preslávené po celej Európe bohatým náleziskom medenej rudy, dnes ako banícka obec ponúka bohatstvo svojich tradícií v prekrásnom, ničím nerušenom horskom prostredí. Miestne kultúrne dedičstvo pripomína tradičný šachtág.

Zábava "šachtág" je banícka oslava. Špaňodolinský šachtág organizuje špaňodolinský banícky cech, Banícky spolok Herrengrund. Prvý obnovený slávnostný šachtág v rázovitej Španej Doline sa konal 14. novembra 2002, kedy obec prijali do Združenia baníckych miest a obcí Slovenska. Aj vďaka tomu odvtedy záujem o miestnu banskú históriu stúpa. Banícky šachtág v Španej Doline sa koná vždy pri príležitosti významnej udalosti. Zvykne sa tiež spájať s prijímaním nových členov do baníckeho bratstva.

Poslednú novembrovú nedeľu budete mať aj vy v Starohorských vrchoch príležitosť nahliadnuť do baníckej kultúry a zažiť pravú banícku zábavu. Stačí 25. novembra zájsť do jedného z najkrajších kútov Slovenska. Zdar Boh, baníci!

Ešte pred samotným začiatkom o jednej popoludní, bude o jedenástej hodine predpoludním na počesť svätého Klimenta, patróna špaňodolinských baníkov, slávnostná nedeľná aušusnícka rímskokatolícka bohoslužba v Kostole premenenia Pána v Španej Doline, ktorý v roku 2004 oslávil 750. výročia posvätenia. Pre miestne bohoslužby je typický rituál „slúženia“ s baníckymi insígniami, ktorý v svojráznej baníckej horskej obci pretrval od roku 1460. Insígnie, s ktorými dodnes slúžia „aušusnícke služby”, sú z roku 1701. Aušusnícke služby špaňodolinských baníkov v roku 2013 zapísali do Reprezentačného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Banícke bratstvo Herrengrund - Špania Dolina je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2003. Nadväzuje na tradície baníckeho bratstva, ktorého existenciu dokladá listina z roku 1463. Poslaním spolku je obnovenie a rozvíjanie viacstoročnej tradície baníckych zvykov, ako aj zbieranie, reštaurovanie a uchovávanie pamiatok na banskú činnosť v regióne. Cieľom združenia je oboznámiť verejnosť na Slovensku a v zahraničí s históriou ťažby medi na Španej Doline.

Web: oficiálne stránky obce

Videogaléria