SĽUK: Krížom-krážom v Trnave

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Trnava, Trnava

GPS: N48°22'30'' E17°35'37''

Miesto konania: Trnava

Termín konania: 17.8.2017

Typ podujatia: folklórne podujatie, podujatie pre deti, tanečné podujatie, podujatie pre mladých, TIP

Slovenský ľudový umelecký kolektív sa so svojím hudobno-tanečným programom 17. augusta o 20:00 divákom predstaví v Mestskom amfiteátri v Trnave. Vystúpenie ako hostia doplnia trnavské detské folklórne súbory Drienka a Trnavček.

Z klenotnice najkrajších tradícií slovenského folklóru čerpá putovný hudobno-tanečný program SĽUK-u pod príznačným názvom Krížom-krážom.

Predlohu k projektu tvoril pôvodný folklórny materiál z etnografických výskumov a ich textových, fotografických, zvukových alebo filmových záznamov. Východiskom autorov k umelecko-estetickému spracovaniu archívneho materiálu bolo využitie poeticko-estetických princípov a javov, ktoré nachádzame aj v ľudovej tvorbe: improvizácia, inovácia, výnimočné interpretačné schopnosti niektorých členov lokálneho spoločenstva, teatrálnosť, grotesknosť, irónia, komika, exotika, móda, vplyv tzv. vysokého umenia, infiltrácia prvkov iných etník a spoločenských skupín, a napokon aj vplyv dobových kultúrno-spoločenských a politicko-ekonomických pomerov.

Autori spracovali viaceré etnografické regióny Slovenska, pričom raz kladú dôraz na materiál z konkrétnej lokality (Terchová, Kunov, Kozárovce, Horné Orešany), inokedy na materiál v širšom regionálnom kontexte (Horný Liptov, Myjavsko). Inšpiráciou pre niektoré programové čísla boli typy tancov (Verbunk, Odzemok) alebo obradové a spoločenské príležitosti s dramatickým potenciálom, ktorý tvorcovia využili pri svojej umeleckej realizácií s uplatnením vlastných autorských vízií (Execírka, Kmotry, Zapletance).

Web: oficiálne stránky mesta