SĽUK: Krížom-krážom v Terchovej

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Žilina, Terchová

GPS: N49°15'28'' E19°1'53''

Miesto konania: Terchová

Termín konania: 18.8.2017

Typ podujatia: folklórne podujatie, podujatie pre deti, tanečné podujatie, podujatie pre mladých

SĽUK so svojím hudobno-tanečným predstavením zavíta 18. augusta o 18:00 do rázovitej Terchovej, aby v prostredí Malej Fatry divákom priblížil krásu slovenského folklóru.

Z klenotnice najkrajších tradícií slovenského folklóru čerpá putovný hudobno-tanečný program SĽUK-u pod príznačným názvom Krížom-krážom.

Predlohu k projektu tvoril pôvodný folklórny materiál z etnografických výskumov a ich textových, fotografických, zvukových alebo filmových záznamov. Východiskom autorov k umelecko-estetickému spracovaniu archívneho materiálu bolo využitie poeticko-estetických princípov a javov, ktoré nachádzame aj v ľudovej tvorbe: improvizácia, inovácia, výnimočné interpretačné schopnosti niektorých členov lokálneho spoločenstva, teatrálnosť, grotesknosť, irónia, komika, exotika, móda, vplyv tzv. vysokého umenia, infiltrácia prvkov iných etník a spoločenských skupín, a napokon aj vplyv dobových kultúrno-spoločenských a politicko-ekonomických pomerov.

Autori spracovali viaceré etnografické regióny Slovenska, pričom raz kladú dôraz na materiál z konkrétnej lokality (Terchová, Kunov, Kozárovce, Horné Orešany), inokedy na materiál v širšom regionálnom kontexte (Horný Liptov, Myjavsko). Inšpiráciou pre niektoré programové čísla boli typy tancov (Verbunk, Odzemok) alebo obradové a spoločenské príležitosti s dramatickým potenciálom, ktorý tvorcovia využili pri svojej umeleckej realizácií s uplatnením vlastných autorských vízií (Execírka, Kmotry, Zapletance).

Web: oficiálne stránky obce