Slovenská pošta - 25 – rok za rokom

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Banská Bystrica

GPS: N48°44'25'' E19°9'42''

Miesto konania: Banská Bystrica

Termín konania: 14.12.2017 - 13.4.2018

Typ podujatia: výstava, podujatie pre deti, podujatie pre mladých

Viete, že v prvom roku pôsobenia Slovenskej pošty slúžilo verejnosti 3 347 poštových priehradiek a 7 086 poštových schránok? Že v roku 2003 bola otvorená prvá Pošta – Partner, že doteraz viedlo Slovenskú poštu desať riaditeľov a generálnych riaditeľov plus jeden na krátku dobu v zastúpení? Viete, čo sú to BalíkoBOXy a kedy boli uvedené do prevádzky? Tieto a mnohé ďalšie zaujímavé informácie, udalosti a čísla vybraté z dvadsaťpäťročnej histórie Slovenskej pošty defilujú pred zrakmi návštevníkov unikátnej výstavy v Poštovom múzeu.

Rok 1993 bol prvým rokom existencie nielen samostatnej Slovenskej republiky, ale aj samostatnej Slovenskej pošty. Najskôr štátny podnik, od roku 2004 akciová spoločnosť, je tu už 25 rokov, aby poskytovala verejnosti rozmanité poštové služby. Za toto obdobie došlo na Slovensku k vývoju spoločnosti sprevádzanému mnohými zmenami a tie neobišli ani Slovenskú poštu. Musela byť v každom okamihu flexibilná, prispôsobovať svoju činnosť mnohým požiadavkám, modernizovať svoje priestory, budovy, vozidlá, reorganizovať organizačnú štruktúru, začleniť sa a pôsobiť v medzinárodných poštových organizáciách, presadzovať nové produkty, skrátka „kráčať s dobou“. Dvadsaťpäťročné pôsobenie Slovenskej pošty stojí za pripomenutie a Poštové múzeum tak činí výstavou nazvanou „Slovenská pošta – 25 – rok za rokom“.

Nedá sa na ploche jednej výstavnej miestnosti, niekoľkých panelov a vitrín zachytiť všetko, čím Slovenská pošta od svojho vzniku prešla, ale ako už naznačuje názov, dá sa z každého roka jej pôsobenia vybrať niečo zaujímavé. A práve o to sa zamestnanci banskobystrického múzea usilovali.

Pred zrakmi návštevníkov budú v textovej časti defilovať informácie a zaujímavé čísla z činnosti Slovenskej pošty. Nebudú chýbať obrazové materiály, medzi nimi originály alebo kópie niektorých archívnych dokumentov a článkov z dobovej „poštárskej tlače“, akými sú Spojárske zvesti, Poštové zvesti, poštové vestníky a výročné správy. Všetky informujú o mnohých dôležitých udalostiach v živote Slovenskej pošty, od jej založenia, cez transformáciu štátneho podniku na akciovú spoločnosť, zavádzanie nových technológií do poštových činností, vznik Poštového múzea, prijatie eura, založenie tradície Vianočnej pošty, elektronizáciu poštových operácií, modernizáciu budov až po prevádzkovanie platobného systému E-Kolok.

Toto všetko dopĺňajú trojrozmerné predmety používané na poštách od roku 1993, medzi ktorými dominuje moped KORADO, typ MANET slúžiaci motorizovaným poštovým doručovateľom. Vývoj poštových rovnošiat uplynulých desaťročí dokumentujú vystavené časti výstroja poštových doručovateľov a priehradkových zamestnancov. Súčasťou výstavy je aj čiastočná rekonštrukcia poštovej priehradky z konca 20. storočia.

Miesto na výstave si našli aj publikácie, ktoré vydali Slovenská pošta, Poštové múzeum či Poštová filatelistická služba POFIS. Vystavené poštové známky a obálky prvého dňa zastupujú zase slovenskú známkovú tvorbu, ktorá za 25 rokov svojou kvalitou získala uznanie celého filatelistického sveta, o čom svedčia aj rôzne ocenenia z medzinárodných súťaží.

Výstavu otvoria vo štvrtok 14. decembra 2017 a pozrieť si ju môžete až do 13. apríla 2018 vo výstavných priestoroch Poštového múzea Slovenskej pošty v Banskej Bystrici. K výstave bude v deň jej otvorenia k dispozícii aj príležitostná poštová pečiatka, ktorej autorom je Pavol Borodovčák.

Web: Poštové múzeum

Videogaléria