Rok Márie Terézie v Slovenskom banskom múzeu

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, Banská Štiavnica

GPS: N48°27'29'' E18°53'45''

Miesto konania: Banská Štiavnica

Termín konania: 17.5.2017 - 29.11.2017

Typ podujatia: prednáška, podujatie pre mladých

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici organizuje cyklus prednáškových popoludní venovaných 300. výročiu narodenia cisárovnej Márie Terézie. Historické prednáškové popoludnia budú prebiehať od mája do novembra v Kammerhofe.

Nosnou témou prednášok bude život cisárovnej Márie Terézie a Habsburgovcov, ich prínos pre Banskú Štiavnicu, banské školstvo a stredoslovenskú banskú oblasť v 18. storočí.

Web: Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici

Videogaléria