Rok Márie Terézie

Lokalizácia: Bratislavský kraj, Bratislava

GPS: N48°8'55'' E17°6'28''

Miesto konania: západné Slovensko

Termín konania: 1.5.2017 - 1.6.2017

Typ podujatia: iné podujatie, výstava, prednáška

Bratislavský okrášľovací spolok vníma rok 2017 za Rok Márie Terézie. Chce si tak uctiť 300. výročie narodenia (1717 – 2017) jednej z najvýraznejších postáv slovenských dejín s celoeurópskym významom.

Súčasťou Roka Márie Terézie budú rôzne podujatia, ktoré súvisia s osobou osvietenskej panovníčky. Budú to podujatia spolku, ale aj iných subjektov, ktoré budú spoločne komunikovať a propagovať.

Vítané sú aj iné aktivity slovenských pracovísk ako múzeá, galérie, archívy, knižnice, vedecké inštitúcie, samosprávy, občianske združenia a mimovládne organizácie, ktoré organizujú akékoľvek aktivity súvisiace s témou ako napr. výstavy, prednášky, konferencie, osadenie pomníkov a tabúľ, alebo ukončenie obnovy tereziánskej pamiatky.


Výber z program Roka Márie Terézie:

13. mája: Tereziánska Bratislava. Vlastivedná vychádzka v deň výročia narodenín Márie Terézie. Organizuje Bratislavský okrášlovací spolok a CK Liber

20. mája: Tereziánske majetky na Záhorí (Holíč, Kopčany, Šaštín). Vlastivedný zájazd s odborným výkladom. Organizuje Bratislavský okrášlovací spolok a CK Liber

Máj 2017: Panstvá Holíč a Šaštín v čase panovania Márie Terézie. Odborná prednáška na zámku Holíč. Prednáša Rado Ragač (Ministerstvo kultúry SR) Organizuje Bratislavský okrášlovací spolok a Miestny odbor Matice Slovenskej v Holíči

21. - 22. júna: na Bratislavskom hrade. Vitam et Sanguinem. Mária Terézia a Uhorsko 1740 – 1780. Vedecká konferencia o panovníčke Márii Terézii a období jej panovania v Uhorsku s medzinárodnou účasťou. Pri príležitosti 300. rokov narodenia Márie Terézie organizuje Bratislavský okrášlovací spolok v spolupráci s poprednými vedeckými inštitúciami

Jún 2017: Výstava Socha Márie Terézie od Jána Fadrusza 1897 – 1921). Miesto Bratislava. Organizuje BOS. Autor Július Cmorej

Jún 2017: Osadenie Pomníka Márie Terézie v Bratislave. Organizuje Bratislavský okrášlovací spolok

Zdroj: Bratislavský okrášľovací spolok

Web: Bratislavský okrášľovací spolok