Principie

Lokalizácia: Trnavský kraj, okres Trnava, Trnava

GPS: N48°22'51'' E17°34'57''

Miesto konania: Trnava

Termín konania: 7.12.2017 - 28.1.2018

Typ podujatia: výstava, podujatie pre mladých

Virtuálnej realite a jej princípom v tvorbe Jakuba Ročeka dá priestor Kopplova vila Galérie Jána Koniarka v Trnave. Výstavný projekt Principie zahŕňa súbor niekoľkých videí, 3D animácií, kresieb a priestorových inštalácií, ktoré spolu tvoria naratívny celok.

Jakub Roček voľne pracuje s médiom kresby, grafiky, inštalácie, digitálneho videa, 3D animácie a filmu. Nosnou témou jeho diel je akýsi „vedecký“ model sveta, ktorý neustále podrobuje analýze a spochybňuje. Vedecké princípy a teórie pretavuje do vizuálneho jazyka, pričom odkrýva a pomenováva ich nedostatky a dôsledky. Hlavnou a dlhodobou témou v tvorbe Jakuba Ročeka je virtuálna realita a jej princípy.

Zaoberá sa otázkami, prečo virtualita preniká do súčasnej spoločnosti, čo spôsobuje a ako ovplyvňuje pohľad na objektívnu a hmotnú skutočnosť. V užšom zábere sa zameriava na virtualitu vo vedeckej oblasti ako špecifického nástroja súčasného ľudského poznania, ktorý má blízky vzťah ku kategórii tzv. objektívnej pravdy. Ročekovo skúmanie pritom postihuje všeobecné pojmy našej existencie, ako sú: priestor a čas, hmota, telo a evolúcia, okolo ktorých sa buduje samotné vedecké poznanie. O týchto existenciálnych otázkach však uvažuje v rámci kybernetického priestoru. Veľmi dôležitou zložkou jeho práce je práve práca s 3D virtuálnym priestorom, ktorý má výstup v podobe digitálneho videa a 3D animácie.

Principie je rozsiahlejší a mnohovrstevnejší výskum, zohľadňujúci autorove umelecké metódy na pomedzí vizuálneho umenia a vedy, ktorými sa snaží vysporiadať s pragmatickým svetom. Mieša sa v nej „vedecký“ a umelecko-poeticky jazyk. Názov Principie je odvodený od teoretického spisu Isaaca Newtona, v ktorom sformuloval matematicko-fyzikálne teórie, vrátane teórie gravitácie.

Roček vo svojej Principii zrovnáva princípy klasickej mechaniky a tzv. post-mechaniky, ktorá nastupuje kdesi v období postmoderny a je prítomna v súčasnosti. Spojenie týchto dvoch princípov (mechaniky a post-mechaniky) dalo vzniknúť vizuálnemu prostrediu – virtuálnej realite, ku ktorej sa viaže pojem simulakra. Ročeka zaujíma práve vznik simulakier ako princípu vzniku „realít“, ktoré nemajú predobraz v skutočnom fyzickom svete a sú len kódmi a matematicky vyjadriteľnými hodnotami.

K výstave bude vydaná publikácia v podobe autorskej knihy s rovnomenným názvom Principie. Tematické pokračovanie projektu pod názvom Principia 2.0 bude prezentované na výstave v Bunkri v Nitrianskej galérii v Nitre od 14. januára 2017 do 28. januára nasledujúceho roka.

Jakub Roček (*1989) absolvoval Fakultu výtvarných umení Vysokého učení technického v Brne, ateliér Kresby a grafiky pod vedením Svätopluka Mikytu. Má za sebou niekoľko skupinových i samostatných výstav a rezidenčných pobytov v Čechách i v zahraničí. Žije a tvorí v Prahe.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je jeho hlavným partnerom.

Autor: Marianna Brinzová

Web: Galéria Jána Koniarka v Trnave