Principia 2.0

Lokalizácia: Nitriansky kraj, okres Nitra, Nitra

GPS: N48°18'57'' E18°5'8''

Miesto konania: Nitra

Termín konania: 14.12.2017 - 28.1.2018

Typ podujatia: výstava, podujatie pre mladých

Tak trochu prírodných vied pripravili v Nitrianskej galérii v Nitre. Názov výstavy je odvodený od teoretického spisu Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica od Isaaca Newtona, v ktorom boli sformulované základné matematicko-fyzikálne teórie vrátane teórie gravitácie a mechaniky.

Výstava zahŕňa súbor digitálnych videí a 3D animácií, ktoré patria pod dlhodobejší a mnohovrstevnejší autorský výskum českého vizuálneho umelca Jakuba Ročka.

Jakub Roček voľne pracuje s médiom kresby, grafiky, inštalácie, digitálneho videa, 3D animácie a filmu. Nosnou témou jeho diel je akýsi „vedecký“ model sveta, ktorý neustále spochybňuje a podrobuje analýze. Svoj pohľad upriamuje najmä na tému virtuality a jej súčasných princípov. Ročka zaujíma vznik simulakier ako princípu vzniku „realít“, ktoré nemajú predobraz v skutočnom fyzickom svete a sú len kódmi a matematicky vyjadriteľnými hodnotami.

Jeho skúmanie pritom postihuje všeobecné pojmy našej existencie, ako sú: hmota, priestor a čas, telo, pokrok a evolúcia, nad ktorými však uvažuje v rámci kybernetického priestoru. Veľmi dôležitou zložkou jeho práce je práca s 3D virtuálnym priestorom, ktorý má výstup v podobe digitálneho videa a 3D animácie. Jednotlivé komponenty jeho diel fluktuujú v nekonečnej mixáži, prelievajú sa z videa do videa. Postavy, objekty a scény sú tak v Ročkovej tvorbe využívané niekoľkokrát, vždy v inej situácii. Vzniká tým akási nekončiaca reťaz udalostí a dejov, ktorej hlavnými postavami sú „pokorní sluhovia digitálnej éry“.

Principia 2.0 ako určitý upgrade súčasnosti a jej matematicko-fyzikálno-technologických princípov prekračuje hranicu prítomnosti a uvažuje nad budúcnosťou a jej možnou podobou. Dostávame sa tak pomyselne za horizont súčasných dejín, keď sa všetka hmota reprezentovaná človekom, strojom  a neživým predmetom nachádza v technologickej singularite. Rozlišovanie medzi jednotlivými formami hmoty a života je viac bezpredmetné. Stroj, človek a objekty v tomto svete už vedú rovnocenný dialóg, v ktorom sa mieša vedecký a umelecko-poetický jazyk.

Tematické pokračovanie projektu pod názvom Principie je možné vidieť na výstave v Galérii Jána Koniarka v Trnave od 7. januára 2017 do 28. januára 2018. K výstave vznikla aj publikácia v podobe autorskej knihy s rovnomenným názvom.

Jakub Roček (*1989, Brno) vyštudoval ateliér Kresby a grafiky pod vedením Svätopluka Mikytu na Fakulte výtvarných umení Vysokého učení technického v Brne (2016). Má za sebou niekoľko úspešných skupinových i samostatných výstav a rezidenčných pobytov v Čechách i v zahraničí. Žije a tvorí v Prahe.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je jeho hlavným partnerom.

Web: Nitrianska galéria v Nitre

Videogaléria