Praveké tvorivé dielne

Lokalizácia: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, Bojnice

GPS: N48°46'36'' E18°35'9''

Termín konania: 3.4.2015 - 18.10.2015

Typ podujatia: iné podujatie, podujatie pre deti

Viete si vôbec predstaviť, ako kedysi žili bojnickí neandertálci, čo robili a čím sa živili? Na tieto otázky Vám dajú odpoveď v jedinom interaktívnom pravekom múzeu na Slovensku, určenom pre vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl - v prírodnom areáli Prepoštskej jaskyne.

Interaktívny vzdelávací program je rozdelený podľa veku študentov, realizuje sa za každého počasia a je potrebné objednať sa vopred. 

Praveké tvorivé dielne pre deti a mládež do 16 rokov
Ocitnete sa v období staršej doby kamennej, stretnete sa s neandertálcami a prežijete časť ich života. A to všetko za 75 minút. V pravekých neandertálskych tlupách budete riešiť úlohy, od ktorých závisí „prežitie“ všetkých jej členov. Preto nesmieme opomenúť, že v praveku znamenal každý deň tvrdý zápas o holý život...

Praveké tvorivé dielne pre žiakov gymnázií a ostatných stredných škôl
Zaoberá sa vznikom a vývojom človeka od zberu potravín až k ich postupnej výrobe. Program trvá cca 75 minút. Prehliadka si kladie za cieľ rozvinúť doteraz nadobudnuté poznatky žiakov a doplniť ich o nové vedomosti. Vzdelávací program je zameraný na pochopenie vývinu človeka z pohľadu Darwinovej vývojovej teórie a taktiež na pochopenie súvislostí: prečo a ako sa praveký predchodca dnešného človeka Homo sapiens sapiens vzpriamil, použil ruku ako orgán práce, rozvíjal svoj mozog a vedomie, začal hovoriť artikulovanou rečou a ovládol ako jediný tvor v prírode oheň.
Hlavný dôraz sa kladie na interaktívnu spoluprácu so žiakmi a ich aktívne zapojenie do obsahu programu, napr. riešením rôznych praktických pravekých úloh, práca v skupinách, teda v pravekých tlupách.

Ak i Vás láka dozvedieť sa viac zo života pravekých ľudí, v Múzeu praveku Slovenska Vám radi Vaše želanie splnia.

Web: www.muzeumpraveku.sk