Povedz mi, čo čítaš...

Lokalizácia: Žilinský kraj, okres Dolný Kubín, Dolný Kubín

GPS: N49°12'28'' E19°17'42''

Miesto konania: Dolný Kubín

Termín konania: 10.4.2017 - 4.6.2017

Typ podujatia: výstava, podujatie pre deti, Noc múzeí a galérií, Deň detí

Na putovanie dejinami kníh z fondu Čaplovičovej knižnice pozýva Florinov dom v Dolnom Kubíne.

Výstavu organizujú Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava a Žilinský samosprávny krajTematicky je určená školopovinnej mládeži a širokej verejnosti.

Svoje si nájdu aj najmenší čitatelia, pre ktorých je pripravený rozprávkový detský kútik. Žiaci a študenti si môžu prostredníctvom rôznych úloh vyskúšať svoj postreh, vedomosti, ale získať tiež nové informácie zo staršej slovenskej literatúry. Samozrejme, zapojiť sa do riešenia týchto úloh sú takisto pozvaní aj dospelí.

Tak, priatelia, do čítania a nech sa darí!


Florinov dom je dvojpodlažný remeselnícky, pôvodne farbiarsky dom, nachádzajúci sa v historickom centre mesta Dolný Kubín, bol vybudovaný v 18. storočí. Od konca 19. storočia bol používaný už len na bývanie. Po požiari Dolného Kubína (1893) ho získal Jozef Kohúth, významný historik a monografista Oravy, ktorý v ňom býval až do svojej smrti v roku 1900. Časom dom prešiel do majetku rodiny Herkeľovcov. V rokoch 1953 – 1973 v ňom žil básnik, publicista, diplomat a osvetový pracovník Teodor Herkeľ Florin. Zaslúžil sa o organizovanie celoslovenskej prehliadky umeleckého prednesu – Hviezdoslavov Kubín (HK). Je autorom 11 básnických zbierok, založil a redigoval Bibliofílie HK (vyše 30 zväzkov). Od roku 1997 je v objekte sprístupnená Pamätná izba T. H. Florina s pôvodným zariadením básnika. Vystavené sú tiež jeho básnické zbierky, predmety osobnej potreby a biografický obrazovo-textový materiál. Ďalšie priestory objektu sú múzeom využívané na krátkodobé tematické výstavy odborných pracovníkov prezentujúcich bohaté spoločenskovedné a prírodovedné zbierky inštitúcie.

Zdroj: Oravské múzeum

Web: Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava