Polákovo múzeum – motor košickej moderny

Lokalizácia: Košický kraj, okres Košice I, Košice

GPS: N48°43'38'' E21°15'12''

Miesto konania: Košice

Termín konania: 21.9.2017 - 28.1.2018

Typ podujatia: výstava, podujatie pre mladých

Zaujímavý výstavný projekt prináša nový pohľad na silnú kapitolu činnosti Východoslovenského múzea v Košiciach a najmä jeho riaditeľa Jozefa Poláka v medzivojnovom období (1919 - 1938). Práve on svojou intenzívnou aktivitou vytváral nevídané zázemie pre rozvoj košickej výtvarnej scény v stredoeurópskom kontexte.

Výstava sa sústreďuje na výstavnú a podpornú činnosť múzea v 20. rokoch minulého storočia s prevahou domácej tvorby (účinkovanie Eugéna Króna a jeho kresliarskej a grafickej školy, vybrané diela z realizovaných výstav na základe dobových fotografií – K. Baura, G. Schillera, A. Bortnyika, J. Hálu) a prvýkrát prezentuje aj rozsiahlu činnosť v 30. rokoch, kde sa ukazuje výnimočný projekt „Súčasnej európskej grafiky“ v rokoch 1933-38. Ide o nebývalých 21 pokračovaní, kde vtedy vystavovali také mená ako A. Derain, P. Picasso, H. Matisse, M. Chagall, či G. Giacometti, J. Ensor, E. Munch, E. Schiele, G. Klimt či O. Kokoschka.

Jadro výstavy tak tvorí prepojenie výstavnej činnosti a plagátovej tvorby, ktorú preferoval sám riaditeľ múzea Jozef Polák. Výstava prináša ucelenú autorskú kolekciu výstavných plagátov nielen košickej moderny (E. Krón, K. Bauer, F. Reichentál, J. Jakoby, A. Groszová) a špičkových predstaviteľov slovenskej scény (M. Benka, Ľ. Fulla, J. Bauerfreund, J. Hála), ale aj reprezentatívnu vzorku autorov medzinárodnej scény ( A. Bortnyik, M. Katz, A. Hoffmeister, W. Skoczylas, či C. Rabus). Osobitne výskumom bolo novo určené autorstvo mnohých dobových plagátov, predovšetkým z projektu európskej grafiky (Ernst Hansen (Dánsko); Harold E. Nelson (Anglicko); Adomas Galdikas (Litva); Gregorij Ečejstov-Andrej Gončarov (ZSSR); Edmund Bartlomiejczyk (Poľsko), Karel Vik (Česko) atď).

Na základe autorských plagátov tak výstava ukazuje nielen nebývalo bohatú výstavnú činnosť múzea, ale vo vybraných dobových dokumentoch prináša aj pohľad na osobnú zaangažovanosť samotného riaditeľa Jozefa Poláka, ktorý bol „ motorom“ košickej moderny. V priebehu dvoch desaťročí kreoval množstvo ďalších aktivít, ktoré vytvárali nebývalú platformu pre formovanie moderného umenia v Košiciach (Krónova kresliarska škola, vydávanie katalógov a úvodníky k nim, tlač plagátov, pravidelné koncerty reprodukovanej hudby, prvé aukcie umeleckých diel, osobná zainteresovanie na nákupe obrazov domácich autorov, programová nákupná politika zahraničných autorov z realizovaných výstav a pod.).

Projekt je tak istou poctou tomuto českému dejateľovi kultúry a symbolicky sa uskutočňuje v miestnostiach historickej budovy, kde mal Jozef Polák kanceláriu a byt. Aj sprievodný plagát k výstave je remixom dobového plagátu Východoslovenského múzea z roku 1937 (M. Kochan).

Košická výstava sa koná v rámci Dni Európskeho kultúrneho dedičstva. Vernisáž sa bude konať 21. septembra 2017 o 16:00, výstava potom potrvá do 28. januára 2018.

Web: Východoslovenské múzeum v Košiciach

Videogaléria