Pocta obetiam holokaustu

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Banská Bystrica

GPS: N48°44'25'' E19°9'42''

Miesto konania: Banská Bystrica

Termín konania: 24.3.2017 - 16.11.2017

Typ podujatia: výstava, Noc múzeí a galérií

Poštové múzeum pripravilo pri príležitosti vydania poštovej známky „Pocta obetiam holokaustu“ v období od 24. marca do 16. novembra 2017 vo svojich výstavných priestoroch v budove na Partizánskej ceste 9 v Banskej Bystrici výstavu pod názvom „Pocta obetiam holokaustu“ pri príležitosti 75. výročia prvého transportu židovských žien a dievčat z územia Slovenska.

Výstavou spojenou s inauguráciou poštovej známky si chceme dôstojne pripomenúť veľmi tragické udalosti druhej svetovej vojny a uctiť si pamiatku všetkých jej obetí. Výstava poukázaním na prvé deportácie Židov zo Slovenska do koncentračných táborov, ktoré začali pred 75 rokmi v stredu 25. marca 1942, pripomína holokaust na Slovensku v rokoch druhej svetovej vojny.

Východiskom pre koncepciu výstavy je materiál, ktorého vznik inicializoval organizačný útvar SP, a. s., POFIS. Výsledkom tejto iniciatívy sú ročníkové práce študentov grafiky 3. ročníka Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, ktorá je spoluorganizátorom výstavy. Do projektu sa zapojilo 8 študentov, ktorých ročníkové práce prezentujú vlastné pohľady na tému, zhmotnené do skíc a grafík vyhotovených technikou leptu. Výsledné materiály, Realizačnou komisiou známkovej tvorby SP, a. s., vybrané grafiky doplnené o typografiu, sú podkladom pre zhotovenie filatelistických produktov slávnostne uvedených do obehu pri otvorení výstavy.

Títo mladí ľudia dali umeleckým spôsobom najavo, že nie sú ľahostajní k hrozivým udalostiam nedávnej minulosti a nie je im cudzia úcta k ľudskému životu. Veríme, že obsah výstavy a sugestívne stvárnenie tejto témy na poštovej známke, ako aj na k nej vydaných filatelistických produktoch, sa stanú mementom, aby sme ani v súčasnosti nezabúdali na tragické následky rasovej a etnickej nenávisti.

Partnermi výstavy sú Štátny inštitút odborného vzdelávania, Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR, Dokumentačné stredisko holokaustu a Izraelská obchodná komora na Slovensku. Výstava sa koná pod záštitou veľvyslanca Štátu Izrael v Slovenskej republike J. E. Zvi A. Vapniho.

Zdroj: Poštové múzeum Banská Bystrica

Web: Poštové múzeum v Banskej Bystrici