Plavenie v jedinečnom drevenom vodnom žľabe Rakytovo

Lokalizácia: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica, Dolný Harmanec

GPS: N48°48'33'' E19°3'12''

Miesto konania: Dolný Harmanec

Termín konania: 28.4.2017

Typ podujatia: iné podujatie

Mestské lesy Banská Bystrica pozývajú dňa 28. apríla 2017 v rámci lesníckych dní, ktoré organizuje Národné lesnícke centrum Zvolen, širokú verejnosť na otvorenie plavebnej sezóny v jedinečnom drevenom vodnom žľabe Rakytovo.

Už jedenásty raz čaká návštevníkov ukážka tradičného spôsobu približovania jedno metrového dreva pomocou vodného žľabu, občerstvenie, muzika a samozrejme dobrá nálada.

Program:
09:00 - zahájenie
10:30 - 12.00 hod. - plavenie
12:00 - 14:00 hod. - občerstvenie po plavení


Vodný žľab Rakytovo

V doline Rakytovo pri Dolnom Harmanci, v lesoch vo vlastníctve mesta Banská Bystrica, sa nachádza jedinečná kultúrna pamiatka na splavovanie rovnaného dreva – vodný žľab. Vybudovali ho pravdepodobne už v 19. storočí a za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásili v roku 2000. Vodný žľab v celkovej dĺžke 2 450 m sa za dlhé roky značne poškodil a zostal čiastočne znefunkčnený. Vďaka iniciatíve Mesta Banská Bystrica vznikol zámer opravy vodného žľabu Rakytovo v náklade 1 a pol milióna korún, ako súčasť projektu „Rozvoja turistickej infraštruktúry mesta Banská Bystrica“. Tento projekt fi nančne podporila zo svojich fondov Európska únia, Slovenská republika a mesto Banská Bystrica. Celá konštrukcia vodného žľabu je z dreva – zo smreka a jedle, bez použitia iného materiálu, napríklad železa či plastov. Rekonštrukcia vodného žľabu zrealizovaná v roku 2006 je výsledkom remeselného majstrovstva a úsilia pracovníkov Mestských lesov s. r. o. Banská Bystrica. Obnovený vodný žľab bol verejnosti slávnostne predstavený v rámci Lesníckych dní 27. 4. 2007.

Zdroj: Mestské lesy Banská Bystrica

Web: Mestské lesy Banská Bystrica