Osturňa (Osturnia)

Lokalizacja: Prešovský kraj, okres Kežmarok, Osturňa

GPS: N49°20'4'' E20°14'2''

W odizolowanym dorzeczu Potoku Osturniańskiego na północy Słowacji położona jest OSTURNIA (OSTURŇA), która prawdopodobnie jest najdłużą, położoną wzdłuż potoku wsią na Słowacji. W typowej góralskiej osadzie zachowało się kilka pierwotnych zabudowań - gospodarstw góralskich

Zabudowę wsi tworzą gospodarstwa położone wzdłuż potoku, po obydwu stronach drogi. Usytuowane są w różnej odległości od siebie i rozciągają się na długości 9 km. Podłużny teren każdego z gospodarstw leży z obydwu stron stron drogi, przy której stoi główny budynek gospodarstwa. 

Przednią część typowego drewnianego, zrębowego podwórza zajmuje dom ze spadzistym dachem pokrytym gontem, w tylnej części stoi stodoła z oborą. Mniejsze zabudowania gospodarcze uzupełniają z dwóch stron charakterystyczny, zamknięty teren podwórza.  

We wsi z charakterystycznymi góralskimi gospodarstwami znajduje się 157 chronionych obiektów zabytkowych a jej mieszkańcy do dziś noszą typowe góralskie stroje.

Źródło: Vydavateľstvo DAJAMA