Garncarstwo

Hrnčiarstvo

Wyrób ceramiki z wypalanej gliny należy do najstarszych rzemiosł na Słowacji, a dla archeologów kawałki ceramiki są wskazówką w ustaleniu wieku naczyń poszczególnych kultur.

Najstarszy pisemny dowód dotyczący garncarstwa pochodzi z 1416 roku z Pozdišoviec. Pierwszy cech garncarski na ziemiach dzisiejszej Słowacji powstał w 1475 roku w Bardejowie (Bardejov).

Rozkwit garncarstwa był zależny od potrzeb domostw na prowincji, dla których garncarze wyrabiali różnego rodzaju naczynia. Garncarze pracowali najwięcej zimą, a swój towar sprzedawali na targach i jarmarkach.

Przybycie habanów (anabaptystów) na zachód Słowacji rozpoczęło produkcję fajansowych naczyń. Do tej tradycji nawiązywał wyrób ceramiki na zachodzie Słowacji, znany jest np. fryzjerski fajans.

W innych środowiskach garncarstwa ludowego stopniowo powstawały centra ceramiki. Do najbardziej znanych należały Modra (majolika), Pozdišovce, Dechtice, Sekule i Dobrá Voda. Wiele istnieje do dziś. W Modrej jest możliwość odwiedzenia fabryki wyrobów majolikowych i spróbowania zrobienia własnego wyrobku.

Źródło: Dajama

Linki

Galeria zdjęć